Badania: chirurgia robotyczna zmniejsza komplikacje pooperacyjne i ryzyko ponownej hospitalizacji

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W badaniach opublikowanych na łamach czasopisma „JAMA” naukowcy wykazali, że wykonywanie operacji z pomocą robotów chirurgicznych zmniejsza ryzyko ponownej hospitalizacji pacjenta, wystąpienia zakrzepów krwi czy powikłań w gojeniu się ran w porównaniu z pacjentami, których operowano z wykorzystaniem tradycyjnych technik.

Naukowcy twierdzą, że ich badania dostarczają dowodów na to, że chirurgia robotyczna zdecydowanie działa na korzyść pacjentów. Prof. James Catto, główny badacz z Uniwersytetu w Sheffield, podkreśla, że dzięki wykorzystaniu robotów chirurgicznych można skrócić pobyt pacjenta w szpitalu, a także proces rekonwalescencji, co jednocześnie wpływa na zmniejszenie obciążenia personelu medycznego.

– W tym badaniu chcieliśmy ustalić, czy chirurgia wspomagana robotyką w porównaniu z tradycyjną chirurgią skraca czas hospitalizacji, liczbę ponownych wizyt u lekarza, a także czy wpływa na lepszy poziom sprawności i jakości życia po operacji. Pod każdym względem udało się nam to wykazać – podkreślił prof. Cotto. – Nieoczekiwanym odkryciem było uderzające zmniejszenie liczy występowania zakrzepów krwi u pacjentów poddawanych chirurgii robotycznej. Udowadnia to, że operacje z wykorzystaniem robotów są bezpieczne, a pacjenci zyskują na mniejszej liczbie powikłań, wcześniejszej mobilizacjiszybkim powrocie do normalnego życia – dodał ekspert.

Chirurgia robotyczna pozwoliła na szybszy powrót do zdrowia po operacji

Naukowcy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili badania w dziewięciu szpitalach w kraju z udziałem 338 pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Uczestników podzielono na dwie grupy – 169 pacjentów przeszło radykalną cystektomię (usunięcie pęcherza moczowego) wspomaganą robotem chirurgicznym z rekonstrukcją wewnątrzustrojową (pobranie odcinka jelitowego w celu wytworzenia nowego pęcherza, a 169 pacjentów poddano tradycyjnej cystektomii radykalnej bez wsparcia robotów.

Badacze następnie określili długość hospitalizacji każdego z pacjentów. Grupa, w której wykorzystano metody robotyczne,pozostawała w szpitalu średnio przez 8 dni w porównaniu z 10 dniami u osób poddanych tradycyjnej chirurgii. Oznacza to 20 proc. redukcję pobytu w szpitalu. Ponowna hospitalizacja w ciągu 90 dni od zabiegu również uległa zmniejszeniu w grupie operowanej z pomocą robotów, ponieważ tylko 21 proc. pacjentów po operacji musiało wrócić do szpitala (32 proc. w grupie operowanej metodami tradycyjnymi).

Eksperci analizowali również stan pacjentów w okresie 90 dni, 6 miesięcy i 12 miesięcy po zabiegu. Oceniano wówczas m.in. występowanie zakrzepów krwi, powikłania w gojeniu ran, poziom aktywności fizycznej. Badacze zaobserwowali znaczną poprawę tych parametrów u pacjentów operowanych z wykorzystaniem chirurgii robotycznej w porównaniu do tradycyjnych technik.

Źródło:  news-medical.net

 

Przeczytaj także: Autonomiczny robot chirurgiczny wykonuje precyzyjne operacje zespolenia jelit

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Leczenia Ran”:

Niegojące się rany chirurgiczne. Rozejście się rany chirurgicznej i zakażenie miejsca operowanego