Badania pokazały, że tkanka tłuszczowa śródskórna u seniorów pozytywnie wpływa na proces gojenia ran

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Z badań przeprowadzonych przez badaczki z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wynika, że proces gojenia ran na skórze u seniorów zachodzi wolniej, ale z wytworzeniem zdecydowanie mniejszej, delikatniejszej blizny. Wpływ na proces ten ma wiek pacjenta, kondycja skóry, a także obecność śródskórnej warstwy tłuszczowej.

Badania pokazały, że tkanka tłuszczowa śródskórna u seniorów pozytywnie wpływa na proces gojenia ran

– W świecie ssaków, w tym człowieka, bezbliznowe (regeneracyjne) gojenie urazów skóry odbywa się wyłącznie w życiu płodowym – podkreśliła kierująca zespołem badawczym prof. Barbara Gawrońska-Kozak.

Rola blizny w procesie gojenia ran

Dodała, iż w wieku dorosłym urazy skóry goją się z wytworzeniem blizny, która jest dobrodziejstwem, ponieważ dzięki niej możliwe jest szybkie odtworzenie ciągłości zranionej skóryprzywrócenie jej funkcji ochronnej. Ponadto, zdarzają się również blizny przerostowe, które mogą ograniczać ruchomość, szpecić oraz utrudniać życie.

– Ciekawe jest to, że w podeszłym wieku gojenie urazów skórnych zachodzi wolniej, ale z wytworzeniem zdecydowanie mniejszej, delikatniejszej blizny. Moje wcześniejsze badania prowadzone w USA na myszach wykazały natomiast, że istnieją osobniki, które w życiu dorosłym goją urazy skóry bezbliznowo. Myszy te różnią się od innych szczepów brakiem genu Foxn1, który u myszy i ludzi występuje tylko w dwóch obszarach: w grasicy i w skórze – zwraca uwagę prof. Gawrońska-Kozak.

Znaczenie obecności genu Foxn1 w tworzeniu się blizny w skórze

Autorki badania przeprowadzonego na myszach z obniżoną ekspresją genu Foxn1 (oznaczało to, że w ich organizmach powstawało mniej białka, kodowanego przez ten właśnie gen) potwierdziły tezę, iż gen Foxn1 ma duże znaczenie dla wytworzenia pourazowej blizny w skórze. Dodatkowo Zespół szukał potwierdzenia, czy ekspresja Foxn1 zmienia się wraz z wiekiem albo dietą oraz jak to wygląda u płodów, dorosłych czy osób w podeszłym wieku.

Eksperci porównali wyniki badań z wynikami uzyskanymi w kontrolnej grupie zwierząt, w której wzięły udział myszy młode (4-5 miesięczne) oraz stare (2-letnie), co przekłada się na wiek ludzki ok. 30 lat i ponad 70 lat. Gryzonie były żywione dietą standardową lub wysokotłuszczową.

Badania pokazały, że tkanka tłuszczowa śródskórna u seniorów pozytywnie wpływa na proces gojenia ran

Badania trwały 4 lata

Podczas analizy procesu gojenia urazów skóry u myszy, autorki brały pod uwagę wiek, dietę oraz płeć oraz to, jak wpływają one na stan/homeostazę skóry niezranionej oraz proces gojenia. Ponadto, analiza skupiała się również na tym, jak związek z wiekiem zmiany ekspresji Foxn1 wpływa na proces gojenia. „Prace przyniosły tak dużo wyników, że rozszerzyły się na dwie drogi badawcze” – podkreśla prof. Gawrońska-Kozak.

– Badania ostatnich lat wykazały bowiem, że skóra – oprócz dobrze nam znanej tkanki tłuszczowej podskórnej – posiada również tkankę tłuszczową śródskórną, o której wciąż wiadomo niewiele. Badania wskazują jednak, że bierze ona udział w termoregulacji, w odpowiedzi immunologicznej skóry – i w gojeniu ran – wyjaśniła ekspertka.

Największy wpływ na kondycję skóry ma wiek

Jak wykazał Zespół prof. Gawrońskiej-Kozak, połączenie takich parametrów, jak wiek, płeć oraz dieta może zmieniać stan skóry i sam proces gojenia urazów skórnych. Wyniki badań pokazały, że wraz z wiekiem skóra staje się coraz cieńsza, jednak skóra myszy starych, żywionych dietą wysokotłuszczową, która powoduje przyrost masy ciała – ma tę samą grubość, co myszy młodych. Utrata grubości u tej grupy myszy zastąpiona była rozrostem śródskórnej warstwy tłuszczowej.

– Co ciekawe, wykazałyśmy bardzo duże różnice w potencjale do produkcji kolagenu (głównego białka strukturalnego skóry) pomiędzy samicami a samcami. Podczas gdy samce wykazują duży potencjał do produkcji kolagenu w wieku młodym, w wieku podeszłym następuje jego drastyczny spadek. U samic młodych i starych potencjał do produkcji kolagenu okazuje się bardzo podobny. Wydaje się, że w ich przypadku wiek nie ma tak dużego znaczenia, jak u samców – tłumaczy profesor.

Najszybsza odbudowa naskórka przebiega najszybciej u myszy młodych i szczupłych

Proces gojenia ran jest spowolniony u młodych, ale otyłych myszy, a także u starych, bez względu na masę ciała. Zaskoczeniem było to, że rozmiar i grubość blizny były znacznie mniejsze u myszy starych.

– Nasze badania nad mechanizmem regulowania tkanki śródskórnej wskazują, że w te regulacje włączony jest właśnie gen Foxn1, który może wpływać na stan skóry i proces gojenia urazów – podkreśliła prof. Gawrońska-Kozak.

Ekspresja genu Foxn1 jest najwyższa wśród osobników dorosłych

Kierująca zespołem badawczym dodała, że ekspresja genu Foxn1 jest najwyższa wśród osobników dorosłych. Dzięki temu dochodzi u nich do gojenia bliznowego. Najniższa ekspresja tego genu natomiast występuje u osobników starych, u których zredukowane zostaje wytworzenie blizny pourazowej. Gojenie bezbliznowe występuje u płodów.

– Podsumowując można powiedzieć, że stan skóry i proces gojenia jest najsprawniejszy u myszy młodych” – powiedziała profesor. U myszy starych rozsądny przyrost masy ciała – w powiązaniu ze wzrostem śródskórnej tkanki tłuszczowej – dobrze wpływa na wygląd i funkcje skóry. Szczególnie jest to widoczne u samic. Stan skóry, zmienność w trakcie procesu starzenia, regulacja obecności śródskórnej warstwy tłuszczowej, a także sposób gojenia – są miedzy innymi regulowane poprzez gen Foxn1 – dodała.

W skład Zespołu prof. Barbary Gawrońskiej-Kozak weszli Marta Kopcewicz, Katarzyna Walendzik, dr Joanna Bukowska, dr Anna Kur-Piotrowska i Sylwia Machcińska. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopismach naukowych „Journal of Investigative Dermatology” oraz „Aging US”.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Przeczytaj także: Case study: leczenie ZSC po amputacji palca. Uwaga: ZDJĘCIA!

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”: