Badanie dotyczące stopy cukrzycowej

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Chorujesz na cukrzycę i występuje u Ciebie stopa cukrzycowa?

Skontaktuj się z nami. Do badania klinicznego szukamy pacjentów w wieku co najmniej 18 lat. Szczegółowe informacje na temat kryteriów znajdziesz poniżej.

 

Przyczyna:
Główną przyczyną stopy cukrzycowej jest podwyższony poziom cukru we krwi utrzymujący się przez kilka lat. Wysoki poziom cukru uszkadza naczynia krwionośne i drogi nerwowe w całym organizmie, a w szczególności w stopie.

Wiek:
co najmniej 18 lat.

Terapia:
Badany produkt terapii zaawansowanej, produkt modyfikowany genetycznie

Czym jest stopa cukrzycowa?

Stopa cukrzycowa to częste powikłanie długotrwałej cukrzycy, które może prowadzić do powstawania otwartych ran, zmniejszenia mobilności i do amputacji.

Dlaczego to badanie jest prowadzone?

Badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności leku badanego. Prowadząc proponowane badanie kliniczne, mamy nadzieję na znalezienie nowego sposobu pomocy pacjentom ze stopą cukrzycową. W tym badaniu klinicznym lek badany będzie porównywany z placebo. Dodatkowo pacjenci będą otrzymywali standardową terapię. Porównanie z placebo jest konieczne do oceny skutków oraz działań niepożądanych badanego produktu leczniczego.

Leczenie i czas trwania badania

Pacjenci zostaną losowo podzieleni na trzy grupy. Dwie trzecie pacjentów będzie otrzymywać lek badany, jedna trzecia substancję nieaktywną lub „placebo”.

Standardowe leczenie stosowane w przypadku stopy cukrzycowej będzie kontynuowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od przypisanej im grupy terapeutycznej. Oznacza to, że nikt nie pozostanie bez leczenia. W fazie leczenia lek badany lub placebo będą nanoszone na ranę przez lekarza prowadzącego badanie jeden lub dwa razy w tygodniu przez co najwyżej 12 tygodni lub do czasu pełnego wygojenia rany. Rana będzie okrywana opatrunkiem. Konieczne zmiany opatrunków będą wykonywane w domu przez pielęgniarkę/podologa lub w ośrodku prowadzącym badanie, jeśli będzie to dogodne dla pacjenta i ośrodka. Czas trwania badania dla pacjenta: maksymalnie 16 miesięcy. Uczestnicy będą pod ścisłą obserwacją podczas badania, aby skuteczne leczyć wszelkie działania niepożądane, które mogą wystąpić. Badanie rozpoczyna się dwutygodniowym okresem przesiewowym, po którym nastąpi 12- tygodniowy okres leczenia. Na koniec pacjenci będą pod kontrolą przez okres do jednego roku.

Te kryteria uczestnictwa muszą zostać spełnione, aby włączyć pacjenta do badania:

  • wiek co najmniej 18 lat,
  • zdiagnozowana cukrzyca typu 1 lub 2,
  • co najmniej jedna niegojąca się rana na stopie.

Kto nie może wziąć udziału w tym badaniu?

Poniższe kryteria wykluczają udział pacjenta w badaniu klinicznym:

  • aktualne leczenie w ramach innego badania klinicznego,
  • zdiagnozowane zapalenie wątroby typu B lub C,
  • dodatni wynik na obecność wirusa HIV,
  • zawał serca zdiagnozowany jeden miesiąc przed rozpoczęciem badania,
  • planowana rozległa operacja w trakcie badania,
  • pacjent z zakażeniem COVID-19,
  • pacjentki ciężarne lub karmiące piersią.

Istnieją również inne kryteria włączenia i wykluczenia, które omówi lekarz prowadzący
badanie.

Jak wziąć udział w badaniu?

Badanie jest prowadzone w poniższych ośrodkach. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu i chcące poznać więcej informacji prosimy o kontakt. Dziękujemy!

MedPolonia

ul Obornicka 262,

60-693 Poznań, Polska

+48 505 758 992

badania.kliniczne@medpolonia.pl

www.futureforpatients.com

Źródło: materiał Partnera