Badania naukowe Newsy Nowe technologie Obok slidera Odleżyny Profilaktyka

Badanie: Które materace przeciwodleżynowe są najskuteczniejsze?

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w redukowaniu liczby pacjentów z odleżynami, University of Leeds przeprowadził niedawno duże badanie. Wynika z niego, że drogie, zaawansowane technologicznie materace powietrzne są jedynie w niewielkim stopniu lepsze w zapobieganiu odleżynom i owrzodzeniom niż specjalistyczny materac piankowy.

Materace piankowe czy nowoczesne materace powietrzne?

Znane jako materace o napięciu zmiennym, zaawansowane technologicznie urządzenia zawierają kieszenie powietrzne, które napełniają się i opróżniają, aby stale zmieniać punkty nacisku na skórze. Jak podał brytyjski National Health Service (NHS), urządzenia te kosztują około 1000 funtów za sztukę. Dla porównania, specjalistyczny materac piankowy kosztuje około 200 funtów (243 USD) i składa się z wysokiej jakości poliuretanowej pianki lepkosprężystej zaprojektowanej do przytrzymywania pacjenta w celu zmniejszenia nacisku.

Specjalistyczne materace piankowe są szeroko stosowane w NHS, natomiast warianty zaawansowane technologicznie znajdują się jedynie na około 10% łóżek szpitalnych brytyjskiej opieki zdrowotnej i stosowane są u pacjentów, u których ryzyko odleżyn jest wysokie – mimo że nie przeprowadzono niezależnej oceny ich skuteczności. W związku z tym brytyjski organ nadzoru zdrowia, National Institute of Health and Care Excellence, wezwał do przeprowadzenia badań naukowych w celu określenia korzyści płynących z zastosowania zaawansowanych technologicznie materacy. Do tego zadania zgłosiły się pielęgniarki z University of Leeds.

Badanie wykazało niewielką różnicę pomiędzy różnymi rodzajami materaców

Jak wykazało badanie, korzyści z zastosowania zaawansowanych technologicznie materacy powietrznych były znikome. W artykule stwierdzono, że na każde 50 pacjentów przydzielonych do jednego z zaawansowanych technologicznie materacy powietrznych tylko u 1 można byłoby zauważyć lepsze efekty. Wyniki pokazały również, że u 6,9% pacjentów korzystających z zaawansowanych technologicznie materaców powietrznych wystąpiły odleżyny drugiego stopnia lub gorsze – w porównaniu z 8,9% na specjalistycznym materacu piankowym. Należy pamiętać, iż są one klasyfikowane w skali od jednego do czterech, przy czym cztery to odleżyny najpoważniejsze. Ponadto mediana czasu potrzebnego na rozwinięcie się owrzodzeń u pacjentów korzystających z zaawansowanego technologicznie materaca powietrznego wyniosła 18 dni, w porównaniu do 12 dni u pacjentów leczonych specjalnym materacem piankowym.

W artykule zatytułowanym „Pressure relieving support surfaces for pressure ulcer prevention: clinical and health economic results of a randomised controlled trial” zauważono również, że ogólna liczba pacjentów, u których wystąpiły odleżyny w trakcie badania, była mniejsza niż oczekiwano. Naukowcy wierzą, że badanie to wprowadzi istotne zmiany w praktyce pielęgniarskiej, mające na celu zmniejszenie liczby odleżyn w placówkach medycznych. Jest to bowiem pierwsze na świecie badanie na tak dużą skalę dotyczące skuteczności zaawansowanych technologicznie materaców powietrznych i piankowych w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn. W badaniach wzięło udział ponad 2000 pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn w szpitalach i jednostkach środowiskowych NHS.

„Niektórzy pacjenci uważają nowoczesne materace za <<niepokojące>>”

W 2018 roku NHS Improvement opisał odleżyny jako „wartą przeanalizowania i możliwą do uniknięcia szkodę” – okazało się bowiem, że każdego dnia koszty związane z ich leczeniem przekraczają 3,8 miliona funtów. Stanowią one poważną komplikację, z którą zmagają się ludzie obłożnie chorzy lub unieruchomieni. Nacisk wywierany na tkankę miękką powoduje zniekształcenie tkanek oraz zakłócenie dopływu krwi, co z kolei powoduje martwicę, prowadząc do bolesnych owrzodzeń. Wyniki badania skomentowała prof. Jane Nixon, specjalista w zakresie histologii i badań klinicznych na Uniwersytecie w Leeds.

– Opracowane dotąd wytyczne wskazują personelowi medycznemu, że powinien stosować specjalistyczną piankę dla wszystkich zagrożonych pacjentów i zaawansowane technologicznie materace dla pacjentów z istniejącym odleżyną, gdy nie można osiągnąć odpowiedniego rozkładu nacisku – wyjaśniła. – Ale w praktyce niektóre pielęgniarki stosują zaawansowane technologicznie materace powietrzne zarówno dla pacjentów wysokiego ryzyka, jak i dla tych z istniejącymi odleżynami, choć nie przeprowadzono oceny skuteczności jednego rodzaju materaca względem innych. Niektórzy pacjenci uważają nowoczesny materac za „niepokojący” – nie słyszą hałasu pompy bądź nie czują się bezpiecznie, ponieważ materac się porusza. Pacjenci poddani rehabilitacji narzekają również, że nie mogą się poruszać ani wstawać z łóżka – a to pogarsza i tak już ograniczoną mobilność.

Pacjenci, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniu, byli losowo przydzielani do korzystania z zaawansowanego technologicznie materaca powietrznego lub specjalistycznego piankowego materaca na 2 miesiące lub do czasu wypisu, zależnie od wyników leczenia. Ich oceny po raz ostatni pielęgniarki dokonywały 30 dni po wypisie. Większość pacjentów była w podeszłym wieku (średnia – 81 lat), a wiek kilku z nich przekraczał nawet 100 lat. Analiza sugerowała, że ​​pacjenci, którzy najbardziej skorzystali z zaawansowanych technologicznie materacy powietrznych, byli całkowicie unieruchomieni, zdezorientowani, mieli niedobory żywieniowe i bardzo czerwoną skórę w obszarze nacisku.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „EClinicalMedicine”.

Źródło: Sciencedaily.com

Przeczytaj również: Specjalna poduszka na wózek inwalidzki, która redukuje ryzyko odleżyn

Przeczytaj bezpłatnie artykuł w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”:

Profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja skóry u chorego przebywającego na oddziale intensywnej terapii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *