by Unknown author

Czas leczyć rany – strategia TIMES w dobie epidemii COVID-19

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Opracowany przez ekspertów z firmy Verco system SutriTIMES zapewnia holistyczne podejście do leczenia ran trudno gojących się. Stosowanie precyzyjnych procedur i sprawdzonych produktów jest szczególnie istotne w czasie epidemii, kiedy opieka nad raną jest utrudniona.

Strategie w leczeniu ran

System SutriTIMES to wieloaspektowe narzędzie służące prowadzeniu skutecznej terapii ran i trudno gojących się. Został opracowany na podstawie opublikowanej w 2003 roku przez organizację European Wound Management Association strategii leczenia ran TIME.

System SutriTIMES obejmuje pięć najważniejszych aspektów, których uwzględnienie w praktyce klinicznej jest konieczne do uzyskania pozytywnych wyników terapii ran trudno gojących się. Każda litera tego akronimu symbolizuje poszczególny etap działania w procesie gojenia rany.

Według strategii TIME „T” to tissue debridement, czyli opracowanie rany poprzez jej mechaniczne, autolityczne lub enzymatyczne oczyszczenie, usunięcie tkanki martwiczej i nadmiaru wysięku. „I”, czyli infection and inflammation control, to kontrola infekcji i zapalenia poprzez profilaktykę zakażenia lub likwidację istniejącego zapalenia. „M” – moisture balance – to działania zmierzające do zachowania równowagi wilgotności rany poprzez utrzymanie na jej powierzchni optymalnego nawilżenia. „E” (edges, epidermization stimulation) to działania polegające na przywróceniu prawidłowego procesu ziarninowania brzegów rany.

Specjaliści z firmy VERCO uzupełnili ten schemat o ostatni, nie mniej istotny od pozostałych aspekt leczenia ran przewlekłych – scar, czyli wspomaganie leczenia blizn pozostałych po procesie gojenia. W ten sposób powstał system SutriTIMES, stanowiący nowoczesne i holistyczne narzędzie w leczeniu ran.

Rany w dobie epidemii

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 stawia przed personelem medycznym szczególne wyzwania w zakresie opieki nad ranami przewlekłymi. Zwracają na to uwagę eksperci ze Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, którzy opublikowali stanowisko w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19.

Jak podkreślają specjaliści z SNLR, postępowanie z raną w trakcie epidemii powinno uwzględniać maksymalne ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem (zarówno przez personel, jak i pacjenta) poprzez unikanie bezpośredniego kontaktu kadry medycznej z pacjentem. Ograniczenie bezpośrednich interwencji jest możliwe tylko wtedy, gdy proces leczenia przebiega w sposób kontrolowany i niepowikłany. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki racjonalnym procedurom postępowania z raną oraz profesjonalnym produktom leczniczym. Opracowany przez VECRO system SutriTIMES odpowiada na obie te potrzeby, ponieważ nie tylko zaleca konkretne produkty o udowodnionej skuteczności, ale opisuje też ich zastosowanie i kompatybilność z różnymi rodzajami opatrunków.

O zaletach wdrażania precyzyjnych schematów postępowania z raną do procesu terapeutycznego mówi ekspert w leczeniu ran, dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran:

– Precyzyjne schematy postępowania z raną są istotne, ponieważ dzięki nim możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentowi, jak i członkowi zespołu medycznego. Zwiększają one także kontrolę nad procesem leczenia. Jest to szczególnie ważne w czasie epidemii, kiedy możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentem jest ograniczona i konieczne jest wdrażanie samoopieki – dodaje ekspert.

Profesjonalne produkty

Eksperci ze Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran w zaleceniach dotyczących opieki nad raną podczas epidemii podkreślają, że bardzo ważnym aspektem sprawowania monitoringu stanu rany przez specjalistę jest wyposażenie pacjenta/rodzinę w niezbędną wiedzę na temat zaopatrywania i prawidłowej pielęgnacji ran oraz pomoc w pozyskaniu niezbędnych środków i materiałów do sprawowania samoopieki.

Specjaliści z SNLR do niezbędnego wyposażenia przy zmianie opatrunku w domu pacjenta zaliczają: serwety jednorazowe, kompresy gazowe lub włókninowe jałowe, opaski samoprzylepne lub plastry do umocowania opatrunku, nożyczki do zmiany opatrunku, rękawice jednorazowe, roztwory soli fizjologicznej, worki na zużyty materiał, a także opatrunki specjalistyczne oraz preparaty do mycia i dezynfekcji rany. Szczególnie trzy ostatnie elementy są istotne do prawidłowego zaopatrzenia rany.

Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski podkreśla konieczność dostosowania opatrunków i preparatów do stanu rany:

– Nie istnieją uniwersalne preparaty, które można zastosować do każdego rodzaju ran trudno gojących się. Różne rodzaje ran wymagają stosowania innych środków terapeutycznych. Aby uzyskać jak najlepsze efekty leczenia, należy stosować środki zalecane do konkretnego rodzaju ran. Np. poliheksanid, który jest zawarty m.in. w SutriSepcie, najlepiej sprawdzi się w terapii ran zagrożonych zakażeniem, oparzeń i w dekontaminacji ran ostrych i przewlekłych – tłumaczy ekspert. – Skuteczny środek dezynfekcyjny powinien przede wszystkim zapobiegać tworzeniu się biofilmu i rozwojowi zakażenia rany, a jednocześnie wykazywać wysoką biozgodność z tkankami i dobrą tolerancję. To ważne, by środek dezynfekcyjny był kompatybilny ze wszystkimi rodzajami opatrunków i bezpieczny w stosowaniu przez dłuższy okres czasu.

Właściwościami opisanymi przez dr hab. n. med. Marka Kucharzewskiego wykazują się np. takie produkty jak SutriSept Hydrożel na rany oraz SutriHeal, 4-walentna maść do gojenia ran. Preparaty te mają właściwości przeciwzapalne, zapobiegają tworzeniu się biofilmu. Wykazują skuteczność w miejscowym leczeniu ran zakażonych i niezakażonych o różnej etiologii. Co istotne, nie zawierają one antybiotyków i nie wywołują oporności.

Drugim ważnym elementem zaopatrzenia rany, na który zwracają uwagę eksperci SNLR, jest stosowanie odpowiednich, dostosowanych do właściwości rany antyseptyków. Jedną z ważnych grup środków antyseptycznych są preparaty zawierające PHMB, takie jak Sutrisept Płyn na rany. Nadaje się on do dekontaminacji ran, spełnia swoją rolę w leczeniu ran zainfekowanych, a także oparzeń i ran bez drenażu.

Zawarty w preparacie SutriSept poloksamer 188 (niejonowy surfaktant wspierający leczenie ran) wykazuje działanie oczyszczające i antyadhezyjne. Poloksamer działa na powstały w ranie biofilm poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego i aktywnie go usuwa.

 

Skuteczność preparatu SutriSept Płyn na rany jest niezależna od pH środowiska rany. Preparat nie wykazuje działania cytotoksycznego wobec zdrowych komórek i nie wpływa na ich żywotność. SutriSept Płyn na rany jest ponadto kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany.

Holistyczne działanie

Wieloaspektowe podejście do leczenia ran według systemu SutriTIMES, oparte na wyspecjalizowanych produktach o udowodnionej w badaniach skuteczności klinicznej zapewni szybki, niepowikłany proces gojenia rany i szybką rekonwalescencję pacjenta. Podczas epidemii to tym istotniejsze, ponieważ skuteczność terapii ran decyduje o bezpieczeństwie epidemiologicznym zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Verco S.A.

Źródła: Stanowisko Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran w sprawie postępowania w ramach leczenia i opieki nad raną trudno gojącą się w okresie epidemii COVID-19 wywołanej przez wirus SARS-CoV-2., materiały edukacyjne Verco S.A. 

Przeczytaj także: Już dziś zamów pierwszy numer czasopisma Forum Leczenia Ran w promocyjnej cenie

Dodaj komentarz