HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

Ten tekst przeczytasz w 7 min.

HydroClean® plus to hydroaktywny opatrunek (HRWDTM) z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym. Usuwa wszystkie znane miejscowe bariery upośledzające gojenie rany poprzez uwalnianie do rany roztworu Ringera oraz absorpcję wysięku wraz z martwymi tkankami, włóknikiem, drobnoustrojami i biofilmem. Ponadto obniża wartość pH do poziomu fizjologicznego.

Może być także użyty do leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji procesu gojenia, jeśli stagnacja jest spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. Zapewnia w ranie optymalnie wilgotne środowisko inicjujące i stymulujące proces gojenia.

Sprawdź najważniejsze informacje o opatrunku HydroClean® plus:

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym
Wersja opatrunku HydroClean® plus cavity przeznaczona do ran głębokich. Opatrunek pochłania wysięk całą powierzchnią.
HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym
Nowość! HydroClean® advance – opatrunek Ø 4 cm specjalnie zaprojektowany do małych ran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z badaniem, które potwierdza skuteczność opatrunków HydroClean® plus. The Glasgow Experience to wieloośrodkowa ocena kliniczna opatrunku hydroaktywnego (HRWD) z udziałem stu pacjentów. Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii.

Link do badania: tutaj.

Jak działa opatrunek HydroClean® plus?

Rany przewlekłe oraz trudno gojące mogą być z powodzeniem leczone, jeśli przyczyna leżąca u podłoża problemu jest wyeliminowana lub znajduje się pod odpowiednią kontrolą. W procesie leczenia bardzo ważna jest także wilgotna terapia ran. HydroClean® plus odpowiada za aktywne oczyszczenie rany. Duże cząsteczki pochodzące z suchej i/lub rozpływnej tkanki martwiczej transportowane są wraz z wysiękiem w kierunku niższego stężenia, czyli w kierunku opatrunku. Opatrunek ściśle wiąże cząsteczki pochodzące z rany. W tym samym czasie płyn Ringera uwalniany jest z opatrunku i wnika w ranę. Tak długo, jak duże fragmenty są wiązane przez opatrunek, będzie on absorbował wysięk, a płyn Ringera będzie oddawany do rany. Ten aktywny proces płucząco-absorpcyjny trwa do momentu całkowitego wyczerpania zdolności wiązania pozostałości z rany.

HydroClean® plus jest pierwszym krokiem HydroTherapy – Hydroaktywnej terapii w dwóch prostych krokach.

Krok 1: HydroClean® plus

Opatrunek HydroClean® plus wypłukuje i usuwa zanieczyszczenia z łożyska rany oraz pobudza budowę nowej tkanki dzięki unikatowemu mechanizmowi płucząco-absorpcyjnemu. [1-4]

Krok 2: HydroTac®

Opatrunek HydroTac® przyspiesza proces epitelializacji dzięki AquaClear Gel Technology. [4,5]

Tutaj znajdziesz link do filmu HydroTherapy, prof. dr med. Hans Smola:

Na jakie rany można stosować opatrunek HydroClean® plus?

Opatrunek przeznaczony jest do leczenia ran przewlekłych i trudno gojących, w fazie oczyszczania i ziarninowania. Może być także użyty do leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji procesu gojenia, jeśli stagnacja jest spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierz zewnątrzkomórkowej. Wskazania:

 • rany z włóknikiem
 • rany sączące
 • rany pourazowe
 • rany zakażone
 • rany suche
 • rany martwicze

W przypadku ran głębokich i szczelinowych zaleca się stosowanie opatrunku HydroClean® plus cavity wraz z opatrunkiem wtórnym np. HydroClean® plus.

Opatrunki z grupy HydroClean® mogą być stosowane przy kompresjoterapii.

Opinia eksperta o opatrunku – mgr Anna Mirosz, pielęgniarka, Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

– HydroClean® plus to opatrunek z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym, który oczyszcza ranę z tkanek martwiczych, wchłania wysięk, wiąże bakterie i zatrzymuje je w swojej strukturze – zwróciła uwagę Anna Mirosz, pielęgniarka, specjalistka leczenia ran. Pomaga zwalczyć stan zapalny i odgrywa istotną rolę w autolitycznym oczyszczaniu rany. W ten sposób poprawia gojenie, skraca jego czas, a tym samym poprawia komfort i jakość życia pacjenta.

Ponadto, jak dodała ekspertka HydroClean® plus oczyszcza, zapewnia wilgotne środowisko gojenia, chroni i przygotowuje łożysko rany do powstania „zdrowej” ziarniny.

Czy można przycinać opatrunek HydroClean® plus?

Opatrunków z grupy HydroClean® nie wolno przycinać. Zaleca się zabezpieczanie brzegów rany kremem ochronnym z tlenkiem cynku MoliCare Skin, jeśli opatrunek zanadto wystaje poza granicę łożyska rany.

Jak założyć opatrunek?

HydroClean® plus po wyjęciu z opakowania umieszczamy białą stroną opatrunku na ranę, a stroną z niebieskimi napisami do góry. HydroClean® plus musi przylegać do łożyska rany oraz powinien nachodzić na brzegi rany. Opatrunek należy zabezpieczyć plastrem Omnifix® elastic lub opaską o właściwościach kohezyjnych Peha-haft®, ewentualnie rękawem opatrunkowym Stulpa® fix.

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

Tutaj znajdziesz link do filmu instruktażowego „Założenie opatrunku HydroClean® plus mocowanego opaską Peha-haft®”:

Jak często należy zmieniać opatrunek?

Opatrunki z grupy HydroClean® mogą pozostawać na ranie do 3 dni.

Skuteczność opatrunku HydroClean® plus – case study

Pacjent z raną przewlekłą pourazową

Autor pracy: lek. med. Katarzyna Tarara, specjalista położnictwa i ginekologii oraz chirurgii ogólnej, Oddział chirurgii ogólnej, Krapkowickie Centrum Zdrowia, Krapkowice

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 67, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w kuchni, wylewając na siebie gorący bigos. Pacjent trafił na SOR z rozległym oparzeniem III stopnia – brzucha, podbrzusza, uda i wzgórka łonowego. Pacjent obciążony cukrzycą II stopnia, niewydolnością lewokomorową, po ablacji w 2015 roku.

 1. Dzień (0)

Na obu podudziach widoczne rozległe, głębokie owrzodzenia pokryte włóknikiem i zdewitalizowanymi tkankami oraz obfity wysięk. Na dnie rany obecne złogi kwasu moczowego pod postacią kamieni i kryształów. Po przyjęciu na oddział chirurgii wykonano chirurgiczny debridement, pobrano wymazy bakteriologiczne oraz wycinki do badania histopatologicznego. Zastosowano opatrunki do aktywnego oczyszczania rany HydroClean® plus (7,5 cm x 7,5 cm), opatrunki chłonne oraz kompresjoterapię II stopnia ucisku. Modyfikacja leczenia dny moczanowej, cukrzycy, intensywne leczenie żywieniowe.

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

 1. Po 30 dniach leczenia

Stopniowe wypłycenie i oczyszczenie owrzodzeń. Redukcja powstawania i gromadzenia się złogów kwasu moczowego w obrębie owrzodzeń. Kontynuacja leczenia systemowego oraz miejscowego opatrunkami specjalistycznymi do aktywnego oczyszczania rany HydroClean® plus (7,5 cm x 7,5 cm). Zmiana co 48 godzin.

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

 1. Po 2 miesiącach leczenia

Zaobserwowano stopniową poprawę gojenia ran, oddzielanie się tkanek zdewitalizowanych, rozmiękanie złogów moczanowych, a także pojawienie się ziarniny i naskórkowania brzeżnego. Kontynuacja terapii miejscowej opatrunkami z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym HydroClean® plus (7,5 cm x 7,5 cm). Zmiana co 48 godzin. Terapia systemowa utrzymana. Na progres w procesie leczenia miał także duży wpływ stopień zaangażowania pacjenta, jego rodziny oraz stosowanie się do zaleceń profesjonalistów.

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

 1. Po 2,5 miesiąca leczenia

Rany w górnej powierzchni podudzi suche, z widoczną ziarniną, bez cech zakażenia, brzeżnie naskórkujące. Natomiast w dolnej powierzchni widoczne rany ziarninujące z obfitym wysiękiem. Kontynuacja terapii miejscowej opatrunkami HydroClean® plus (7,5 cm x 7,5 cm). Terapia systemowa utrzymana. Pacjent nie odczuwał dyskomfortu oraz dolegliwości bólowych podczas zmian opatrunków, ściśle współpracował z personelem medycznym.

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

 1. Po 3 miesiącach leczenia

Rany w górnej powierzchni podudzi suche, zasklepiające się. Wokół kostek rany ziarninujące z obfitym wysiękiem. Modyfikacja leczenia miejscowego. Na rany w górnej powierzchni podudzia zalecono opatrunki siatkowe ze srebrem, na rany w dolnej powierzchni podudzi w dalszym ciągu kontynuowano terapię opatrunkami z płynem Ringera – HydroClean® plus. Terapia systemowa utrzymana.

HydroClean® plus – hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym

Wnioski z leczenia:

Opatrunki specjalistyczne z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym HydroClean® plus stanowią podstawę szybkiego i nietraumatycznego sposobu oczyszczania rozległych owrzodzeń przy współistniejącym, odpowiednim leczeniu chorób ogólnoustrojowych i prowadzeniu intensywnego żywienia. Istotne jest zaangażowanie w proces leczenia rany przewlekłej nie tylko samego pacjenta, ale również całej jego rodziny. Zmianę opatrunków HydroClean® plus wykonywano co 72 godziny. Obserwowano stopniową poprawę gojenia ran, oddzielanie się tkanek zdewitalizowanych, rozmiękanie złogów moczanowych, a także pojawienie się ziarniny i naskórkowania brzeżnego. Na oddziale chirurgicznym przeprowadzono szkolenie rodziny ze zmiany opatrunków i pielęgnacji owrzodzeń. Mężczyźnie zalecono kontrole ambulatoryjne co dwa tygodnie. Uzyskiwano stopniową poprawę, wypłycenie owrzodzeń, ziarninowanie w obrębie ran, niestety z obfitym wysiękiem. Zmodyfikowano zmianę opatrunków co 48 godzin. Na rany suche, ziarninujące zakładano opatrunki siatkowe ze srebrem. Obecnie pacjent pozostaje pod opieką poradni chirurgicznej w celu obserwacji poprawy gojenia owrzodzeń.

OPATRUNKI REFUNDOWANE
Nazwa opatrunku Opis Rozmiar (cm) Numer BLOZ 1 sztuka
HydroClean® plus Hydroaktywny opatrunek z unikatowym mechanizmem płucząco-absorpcyjnym 10 x 10 9079465
7,5 x 7,5 9079466
HydroClean® plus cavity Wersja opatrunku HydroClean® plus przeznaczona do ran głębokich 7,5 x 7,5 9079467
HydroClean® advance Opatrunek specjalnie zaprojektowany do małych ran Ø4 9096148

Czy na opatrunki HydroClean® plus przysługuje refundacja?

Opatrunki z grupy HydroClean® plus podlegają refundacji. Zależnie od wskazania obowiązuje inny poziom odpłatności. We wskazaniu do leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka (EB) obowiązuje pełna refundacja. W leczeniu przewlekłych owrzodzeń opatrunki z grupy HydroClean® plus są dostępne z odpłatnością 30%. W pozostałych przypadkach obowiązuje odpłatność 100%.

Gdzie kupić opatrunki specjalistyczne z grupy HydroClean®?

Hydroaktywne opatrunki z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym z grupy HydroClean® dostępne są w niemalże każdej aptece na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym:

HydroClean® plus

HydroClean® cavity

HydroClean® advance

[1] L. Atkin, K. Ousey, Wound bed preparation: A novel approach using HydroTherapy, „British Journal of Community Nursing” 21 (Supplt. 12), 2016, pp. S23-S28. [2] K. Ousey et al., HydroTherapy Made Easy, „Wounds UK” 12(4), 2016. [3] P. Humbert et al., Protease-modulating polyacrylate-based hydrogel stimulates wound bed preparation in venous leg ulcers a randomized controlled trial, „Journal of the European Academy of Dermato­logy and Venereology” 28(12), 2014, pp. 1742-1750. [4] H. Smola, Simplified treatment options require high-performance dressings from molecular mechanisms to intelligent dressing choices, EWMA 2016, Bremen, 11-13 May 2016. [5] H. Smola et al., Hydrated polyurethane polymers to increase growth factor bioavailability in wound healing, HydroTherapy Symposium: A New Perspective on Wound Cleansing, Debridement and Hea­ling, London, 3 March 2016.
Dodaj komentarz