Najczęstsze powikłania po rekonstrukcji piersi
Newsy Pod sliderem Zakażenia

Najczęstsze powikłania po rekonstrukcji piersi

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Nowotwór raka piersi stanowi 10% wszystkich nowotworów. Jest on drugim najczęściej występującym nowotworem na świecie. W jego wyniku, wykonuje się mastektomię, zabieg amputacji piersi, a później rekonstrukcję piersi. Jakie są najczęstsze powikłania po tym zabiegu?

Najczęściej występującymi powikłaniami po zabiegu rekonstrukcji piersi są najczęściej: obrzęk, wysięk, krwiaki, problem z gojeniem rany, przykurcz torebki, przesunięcie implantu, wycieki z implantów silikonowych, rozerwanie implantu, martwica tkanki i/lub przeszczepu, torbiele i/lub zwapnienia, porekonstrukcyjna wysypka skórna, przepuklina jamy brzusznej, krwotok czy infekcja. Na pojawienie się ich wpływ mają takie czynniki jak otyłość, nikotynizm, cukrzyca, zaburzenia w tkance skórnej, natychmiastowa rekonstrukcja, radioterapia i/lub chemioterapia, śródoperacyjne problemy z mikrokrążeniem, wiek, wielkość przeszczepu, rodzaj guza nowotworowego, duży biust oraz stosowanie leków wazopresyjnych.

Za główny czynnik, który prowadzi do utraty implantu i/lub przeszczepu uważa się infekcję. Do najczęściej izolowanych szczepów bakteryjnych, które są czynnikami etiologicznymi zakażeń zalicza się Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter cloacae, Propionibacterium acnes oraz Escherichia coli. Istotnym jest fakt, że infekcje wczesne i późne mają różny profil mikrobiologiczny.

Nowotwór piersi na 5 miejscu pod względem śmiertelności z powodu chorób onkologicznych

Nowotwór piersi jest najczęściej diagnozowanym rodzajem nowotworu wśród kobiet i najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w wieku 35–64 lat. Pomimo tego, że w Polsce nowotwór piersi dotyka najczęściej kobiety w wieku 50-69 lat, liczba młodych pacjentek stale wzrasta. Zachorowalność na raka piersi w ostatnich 30 latach u pacjentek w wieku 20-49 lat wzrosła prawie dwukrotnie. Rocznie notuje się ponad 16,5 tys. przypadków nowotworów piersi.

Leczenie raka piersi

Pacjentki ze zdiagnozowanym rakiem piersi poddawane są chemioterapii, radioterapii, terapii hormonalnej, a także zabiegom chirurgicznym, takim jak mastektomia. Zabieg amputacji piersi oraz jej rekonstrukcja są równie ważną częścią leczenia. Rekonstrukcja nie tylko pozytywnie wpływa na wewnętrzne poczucie własnej wartości, ale przede wszystkim przywraca jej naturalny wizerunek. Niezwykle istotny jest dobór odpowiedniego sposobu rekonstrukcji. Zabieg ten wykonuje się poprzez rekonstrukcję tkankami własnymi, poprzez przeszczep tkanki tłuszczowej lub płatów skórno-mięśniowych lub poprzez rekonstrukcję protezą (implantem) czy ekspanderem.

Zabieg rekonstrukcji piersi

Rekonstrukcje wykonuje się jednoczasowo (od razu po mastektomii) lub po pewnym czasie (tzw. rekonstrukcje opóźnione). Pierwotnym wyborem rekonstrukcyjnym powinna być rekonstrukcja tkankami własnymi. Najbardziej popularna jest metoda rozszerzenia tkanki ekspanderem, a następnie umieszczenie implantu. Większe ryzyko powikłań od techniki oszczędzania piersi niesie za sobą mastektomia.

Jak wykazały badania, osoby z niższych grup społeczno-ekonomicznych częściej poddają się amputacji piersi, nie podejmując rekonstrukcji. Jednoczasowa rekonstrukcja po mastektomii u kobiet w tej grupie społecznej jest stosunkowo rzadziej wykonywana.

Powikłania po rekonstrukcji piersi

Ryzyko powikłań po zabiegu rekonstrukcji piersi wzrasta przy zabiegu mikrochirurgicznej rekonstrukcji tkankami własnymi. Do najczęściej występujących powikłań należy utrata płata, która wiąże się z powstałą raną trudną do zasklepienia. Taka rana wymaga kilku kolejnych operacji. U chorych po chemioterapii lub radioterapii, u których zastosowano również chirurgiczne leczenie szczególnie istotne jest prawidłowe zagojenie rany operacyjnej. Do czynników, które opóźniają proces gojenia zalicza się podeszły wiek, znaczną otyłość, obecność chorób przewlekłych (m.in. cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, wrodzone oraz nabyte zespoły upośledzenia odporności), a także przewlekłe stosowanie steroidów. Powikłania po rekonstrukcji piersi oprócz tego, że wydłużają czas pobytu w szpitalu i zwiększają koszty leczenia powodują również dyskomfort w funkcjonowaniu fizycznym, społecznym i emocjonalnym kobiety. Powikłania mogą doprowadzić również do deformacji, przepukliny, konieczności reoperacji, czy utraty implantu. Powikłania zwiększają też ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego.

Według autorów badania „Breast reconstruction after mastectomy: A ten-year analysis of trends and immediate postoperative outcomes”, więcej komplikacji występuje po rekonstrukcji tkankami własnymi niż pozostałych typów rekonstrukcyjnych. Stwierdzono również, że większe ryzyko komplikacji zachodzi podczas rekonstrukcji natychmiastowej.

Otyłość a komplikacje po rekonstrukcji piersi

Autorzy badania „The differential effect of BMI on prosthetic versus autogenous breast reconstruction: a multivariate analysis of 12,986 patients” wykazali, że otyłość jest czynnikiem, który wpływa na pojawienie się powikłań po zabiegu rekonstrukcji piersi. Jak wynika z badania Nelsona i wsp. otyłość, palenie tytoniu, rekonstrukcja dwustronna oraz zastosowanie leków wazopresorowych ma wpływ na opóźnienie gojenia rany pooperacyjnej po rekonstrukcji piersi metodą rekonstrukcji tkankami własnymi.

Zabieg rekonstrukcji piersi po mastektomii wykonuje się w ostatnich latach coraz częściej. Głównym czynnikiem, który powoduje utratę implantu i/lub przeszczepu jest infekcja. Poważniejsze konsekwencje po tym zabiegu powodują zakażenia późne. Nie ma jednak sprawdzonych informacji o tej grupie zakażeń i czynnikach, które mogą je wywołać.

Źródło: A. Pałubicka, M. Wekwejt, B. Świeczko-Żurek i wsp., Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej – przegląd literaturowy, Chirurgia Plastyczna i Oparzenia, 2017;5(3):89-97

Przeczytaj więcej: Powikłania po rekonstrukcji piersi: problem zakażeń i strategii prewencyjnej – przegląd literaturowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *