Naukowcy określili rolę mastocytów mianem kluczowej w procesie gojenia ran
Badania naukowe Dermatologia Leczenie ran Newsy Pod sliderem

Naukowcy określili rolę mastocytów mianem kluczowej w procesie gojenia ran

Naukowcy pod kierunkiem dr. Franka Siebenhaara z Charité w Berlinie zidentyfikowali mechanizm obronny, który odpowiada za aktywne zabijanie bakterii w skórze. Okazało się, że główną rolę odgrywa w nim interleukina-6 (IL-6). Odkrycie to prawdopodobnie będzie można wykorzystać w celu zapobiegania zakażeniom ran.

Nieobecność mastocytów w ranie zwiększa liczbę infekujących ją bakterii

Obecność bakterii i innych patogenów w ranach może prowadzić do bardzo poważnych powikłań – od ciężkiego stanu zapalnego, aż po wstrząs septyczny i amputację kończyny. Ze względu na rosnącą lekooporność drobnoustrojów z roku na rok maleje liczba dostępnych opcji terapeutycznych. Rozwiązaniem może okazać się badanie przeprowadzone przez zespół dr. Franka Siebenhaara z Charité w Berlinie, który zidentyfikował nowy endogenny mechanizm, mający pomóc zapobiegać infekcjom ran bez konieczności zastosowania antybiotyków. Naukowcy rozpoczęli od oceny tego, w jakim stopniu komórki tuczne (mastocyty), będące elementem układu immunologicznego organizmu, angażują się w odpowiedź skóry na bakteryjne zakażenie i proces gojenia się ran. W tym celu wykorzystali model zwierzęcy (myszy), na którym badali wpływ braku mastocytów na gojenie po zakażeniu pałeczkami ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Jak pokazały wyniki, nieobecność komórek tucznych już 5. dnia po infekcji sprawiła, że liczba bakterii obecnych w ranie stała się 20-krotnie wyższa. W efekcie zainfekowana rana goiła się o kilka dni dłużej niż rana bez drobnoustrojów.

Podanie mastocytów przed infekcją skutkowało lepszą obroną przed bakteriami

Autorzy raportu wyjaśnili, że „zabójcze” działanie mastocytów to przede wszystkim wynik uwalniania interleukiny-6, która pobudza keratynocyty do wydzielania peptydów antydrobnoustrojowych.

– Nasze badanie pokazało naturę i zakres zaangażowania komórek tucznych w skórny mechanizm obrony przed bakteriami. Pomaga nam to lepiej zrozumieć znaczenie mastocytów w ludzkim organizmie; wiemy już, że ich rola wykracza poza bycie mediatorami reakcji alergicznych – napisano.

Zespół zdecydował się więc zgłębić wiedzę na temat IL-6 i jej kluczowych funkcji. Okazało się, że jej podanie przed zakażeniem rany skutkowało lepszą obroną przed bakteriami. Takie same wyniki odnotowano w odniesieniu do tkanki ludzkiej. W teorii można więc rozważyć podawanie IL-6 bądź substancji o podobnym mechanizmie działania w ramach zapobiegania infekcjom ran.

– W kolejnym etapie ocenimy funkcje mastocytów oraz IL-6 u pacjentów z ranami trudno gojącymi się – podkreślili naukowcy.

Badanie opublikowano w piśmie „PNAS”.

Źródło: Kopalniawiedzy.pl

Przeczytaj również: Uważane dotąd za niekorzystne fibrocyty mogą pomóc odbudować uszkodzoną tkankę

Przeczytaj bezpłatnie artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

Zakażenie Pseudomonas aeruginosa palców ręki po replantacji – analiza przypadku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *