NFZ opublikował projekt zarządzenia ws. pęcherzowego oddzielania naskórka
Leczenie ran Newsy Opatrunki Pielęgnacja Pod sliderem

NFZ opublikował projekt zarządzenia ws. pęcherzowego oddzielania naskórka

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt zarządzenia prezesa NFZ z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, celem zaopiniowania przez podmioty uprawnione. Znajduje się w nim m.in. informacja o opatrunkach dla pacjentów z EB.

Koszt opieki nad osobą chorą na EB to nawet 6–8 tysięcy złotych miesięcznie

W ostatnim czasie głośno było o nowej liście refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia (MZ), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 roku – nie wpisano na nią bowiem wysokiej jakości opatrunków, z których korzystają pacjenci z EB (Epidermolysis Bullosa), czyli pęcherzowym oddzielaniem się naskórka. Ponieważ po wprowadzonych zmianach miesięczny koszt opieki nad osobą chorą na EB to nawet 6–8 tysięcy złotych miesięcznie, rodzice chorych dzieci zaapelowali do szefa resortu, by specjalne opatrunki niezbędne w tej chorobie były w 100% refundowane. Po rozmowach MZ zdecydowało się sfinansować je całkowicie, gwarantując jednocześnie, że pacjenci z EB zostaną objęci kompleksową opieką, tzn. dostaną wszystkie produkty potrzebne do funkcjonowania, do życia oraz do leczenia tej ciężkiej choroby.

Wyroby medyczne dla pacjentów z EB będą refundowane

W kwestii leczenia pacjentów z pęcherzowym oddzielaniem naskórka zarządzenie wprowadza następujące zmiany:

  • w załączniku nr 1b – katalog produktów odrębnych utworzono nowy produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001536. Zaznaczono również, że okresowa kontrola, podczas której odbędzie się zaopatrzenie pacjenta w niezbędne wyroby medyczne, do rozliczenia wyłącznie z produktem 5.53.01.0001435, kiedy zaistnieje konieczność u świadczeniobiorcy wyrobu medycznego do leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka, obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz ich ewentualny transport do świadczeniobiorcy.
  • w załączniku nr 1c – katalog do sumowania ustanowiono nowy produkt rozliczeniowy: 5.53.01.0001650 Wyrób medyczny wykorzystywany podczas leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka, sprawozdawany przy rozpoznaniu: Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9. Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że przy rozliczeniu produktu należy udokumentować zakup fakturą bądź rachunkiem. Podpunkt ten obejmuje wyroby medyczne wymienione dla rozpoznania pęcherzowego oddzielania naskórka w stosownym obwieszczeniu ministra zdrowia.
  • w załączniku nr 3 katalog zakresów świadczeń w leczeniu szpitalnym zostały dodane właściwe zakresy skojarzone.
  • w §12 dokonano niezbędnych zmian, wyodrębniając zakresy skojarzone dla nowoutworzonych produktów służących do leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka. Na wniosek świadczeniodawcy umożliwiono również cokwartalne zwiększanie kwoty zobowiązania w umowie o udzielanie świadczeń do kwoty zgodnej z wartością zrealizowanych świadczeń.

Wprowadzone do zarządzenia zmiany mają zapewnić istotną poprawę dostępu do kompleksowych i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla osób dotkniętych pęcherzowym oddzielaniem naskórka.

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać opinie i uwagi do rozporządzenia

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, skutek finansowy wyniesie 12 750 000 złotych w skali roku. Zarządzenie ma zastosowanie do świadczeń udzielonych od dnia 1 lipca 2019 roku. Ponadto Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia podała, że do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia, które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej pod adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl, zgodnie ze wzorem w wersji edytowalnej Excel.

Źródło: NFZ

Przeczytaj również: Krzyś nie wie, co to znaczy „nie boli” – codzienność dziecka chorego na EB

Przeczytaj bezpłatnie artykuł w czasopiśmie „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”:

Guz Degosa – rzadki guz naskórka. Opis przypadku klinicznego

One thought on “NFZ opublikował projekt zarządzenia ws. pęcherzowego oddzielania naskórka

  1. Ciekawy i merytoryczny artykuł. Wyroby medyczne stosowane przy wielu różnych chorobach od niedawna są regulowane przez nowe rozporządzenie MDR. W Polsce trwają prace nad ustawą o wyrobach medycznych, która także zmieni panujący system prawny – przebieg prac można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Warto śledzić te zmiany, bo mają bezpośredni wpływ na kwestie związane ze stosowaniem wyrobów medycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *