Obejrzyj relację wideo z konferencji II Forum Zakażeń!

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Konferencja II Forum Zakażeń, która odbyła się w dniach 12-14 maja 2022 r. w Jachrance, zgromadziła około 400 uczestników chętnych pogłębiania wiedzy w zakresie skutecznych rozwiązań w walce z zakażeniami. Podczas wydarzenia nie zabrakło tematów związanych z leczeniem ran zakażonych.

II Forum Zakażeń odbyło się pod hasłem „Skuteczne rozwiązania w walce z zakażeniami”. Uczestnicy mieli szansę wysłuchać wysokomerytorycznych wykładów i dyskusji prowadzonych przez wybitnych ekspertów z dziedziny zakażeń, a także okazję do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń i treningu praktycznych umiejętności.

Prof. Bartoszewicz: „Bezpośrednie spotkania to szansa na poprawę współpracy”

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Przewodnicząca Komitetu Naukowego II Forum Zakażeń, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w rozmowie z naszym portalem podkreślała, że bezpośrednie spotkanie specjalistów w Jachrance pozwoliło na wymianę doświadczeń, nie tylko na salach wykładowych, ale również w kuluarach czy w trakcie dyskusji po wykładach. Jak zaznaczyła ekspertka – dzięki temu możemy pogłębiać, poprawiać, a także inicjować współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów medycznych, by wspólnie przeciwdziałać problemom, jakie stwarzają zakażenia.
Prof. Bartoszewicz wskazała również, że podczas wydarzenia było wiele tematów do dyskusji, nie tylko tych, które wyłoniły się w czasie pandemii, ale także tematy, które COVID-19 przysłonił.
Pandemia pokazała, że mamy selekcję szczepów opornych, brak antybiotyków, braki w dezynfekcji i higienie rąk. Zdecydowanie pandemia się skończyła, ale problemy pozostały – zaznaczyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.

Nowe technologie diagnostyczne w leczeniu ran

Jednym z wiodących tematów podczas konferencji II Forum Zakażeń było również leczenie ran zakażonych. Tematowi temu poświęcono całą sesję pt. „Postępy w skutecznym leczeniu ran”. Specjaliści poruszyli takie zagadnienia jak profilaktyka miejsca operowanego, leczenie zespołu stopy cukrzycowej i innych ran przewlekłych, a także pęcherzyca.
Dr hab. n. med. Adam Junka, prof. UMW, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii UM we Wrocławiu, w rozmowie z naszym portalem podkreślał, że podczas konferencji uczestnicy mogli pogłębiać wiedzę na temat nowych technologii diagnostycznych umożliwiających np. wykrycie biofilmu zarówno na wczesnym etapie tworzenia się w ranie, jak i na etapie jego dojrzałości.
– Kierunek, w którym współczesna nauka zmierza to są testy, które można wykonać już przy łóżku chorego i uzyskać wynik w ciągu 15 minut lub testy, które monitorują w czasie ciągłym i rzeczywistym parametry, takie jak pH rany, jej temperatura, obecność proteaz bakteryjnych. Więc w tym kierunku idziemy. Jest to konieczne, ponieważ obecnie istniejąca diagnostyka biofilmu w ranach przewlekłych jest w wysokim stopniu niewystarczająca i m.in. to ona jest odpowiedzialna za niski stopień sukcesu terapeutycznego. Więc nowe metody diagnostyczne są potrzebne i idą w kierunku metod dziejących się w czasie rzeczywistym – zaznaczał ekspert.

Konieczność pogłębiania interdyscyplinarnej współpracy w leczeniu ran zakażonych

Dr n. med. Grzegorz Krasowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, podkreślał, że obecnie jest wiele wyzwań związanych z leczeniem ran zakażonych.
– Myślę, że najistotniejszym elementem w tej chwili są tzw. wyzwania edukacyjne, czyli szerzenie wiedzy na temat leczenia ran przewlekłych, nie tylko wśród personelu medycznego, a więc lekarzy i pielęgniarek zajmujących się bezpośrednio z punktu widzenia medycznego leczeniem ran, ale także pacjentów. Musimy pamiętać, że pacjent nie jest przedmiotem, na którym my praktykujemy i wykonujemy naszą działalność. Jest też podmiotem aktywnie uczestniczącym w procesie leczenia ran. Niezmiernie istotne jest wprowadzenie wychowania prozdrowotnego od pierwszych klas szkoły podstawowej, a więc od kiedy zaczynamy kształcić i uczyć młodego człowieka – z prostej przyczyny – z naszym ciałem jesteśmy związani na całe życie i ta edukacja jest obecnie istotne – mówił specjalista.
Ekspert zwrócił również uwagę, jak ważne jest stałe kształcenie personelu medycznego i pogłębianie swojej wiedzy. „Zmienia się tak wiele i w tak dużym postępie, że niestety trudno jest sobie poradzić bez stałej aktualizacji wiedzy” – zaznaczył. Dr Krasowski wskazał także, że obecnie pacjenta z raną należy leczyć interdyscyplinarnie. Dlatego spotkania, takie jak II Forum Zakażeń, są szczególnie istotne dla pogłębiania współpracy między medykami.
– Te spotkania służą temu, żebyśmy wymienili się naszym wzajemnym doświadczeniem, wiedzą, jaką posiadamy na ten temat, a także żebyśmy opracowali nowe strategie i nowe sposoby postępowania, które mogą nam umożliwić zabezpieczenie się przed powstawaniem zakażeń, a  także zapewnią skuteczniejszą walkę z zakażeniami i biofilmem – mówił ekspert.

Organizatorzy, patronaty i sponsorzy konferencji

Organizatorem konferencji II Forum Zakażeń było wydawnictwo naukowe Evereth Publishing oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: Stowarzyszenie „Pokonać Sepsę”, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, a także Konsultanci Krajowi w dziedzinach: diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lekarskiej, zdrowia publicznego, farmacji szpitalnej, immunologii klinicznej, epidemiologii, farmacji klinicznej.
Złotym sponsorem konferencji II Forum Zakażeń była firma BioMaxima, srebrnymHartmann, a brązowymB. Braun. Partnerami konferencji były firmy: Ethicon i Tork. Pozostali sponsorzy i wystawcy to firmy: 3M, Biomedica, ConvaTec, Greenpol, Infebio, Mölnlycke, Polfa Tarchomin, Polpharma, Schülke, SERB oraz Verco.

Przeczytaj także: Czym jest biofilm i dlaczego utrudnia gojenie ran?