Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0”

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Już po raz trzeci prawnicy, lekarze, managerowie służby zdrowia oraz przedstawiciele firm farmaceutycznych i dystrybutorów wyrobów medycznych spotkają się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w medycynie – Medycyna w Prawie”. Trzecia edycja konferencji odbędzie się w 2024 r. w dwóch podzielonych na panele częściach – wirtualnej oraz stacjonarnej.

Wydawnictwo Evereth Publishing sprawuje Patronat Naukowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej konferencji.

 

„Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0”

Trzecia edycja konferencji odbędzie się w 2024 roku, w dwóch podzielonych na panele częściach:

Część I – wirtualna:

W dniach 12. – 13. czerwca 2024 roku odbędzie się część wirtualna, podczas której odbędą się:

  • 12. czerwca 2024 roku – Panel Naukowy „Prawo medyczne w praktyce”
  • 13. czerwca 2024 roku – Panel Doktorancko-Studencki

Hasłem przewodnim tej części konferencji jest „Interdyscyplinarne ujęcie praktycznych problemów”. W wykładach planowane jest poruszenie m.in. kwestii problemów bioetycznych, nowoczesnych technologii w medycynie, organizacji ochrony zdrowia, ram prawnych zawodów medycznych, odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej w medycynie oraz regulacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Prelegentami pierwszego dnia będą czynni zawodowo prawnicy zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa medycznego oraz lekarze. W drugim dniu online swoje wykłady zaprezentują studenci i doktoranci prawa i medycyny.

Wykłady inauguracyjne w pierwszym dniu konferencji online wygłoszą: w części medycznej: prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska – przewodnicząca sekcji dermatologii estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej, Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK, w części prawnej: r. pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US – ekspert prawa medycznego, prorektor ds. organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego i r. pr. dr Aleksandra Klich – ekspert prawa medycznego, kierownik Kliniki Prawa WPiA US.

Panele online odbędą się na platformie Microsoft Teams. Rejestracja uczestników jest otwarta do dnia konferencji. Linki do panelu rejestracyjnego znaleźć można po zeskanowaniu kodów QR:

Panel Prawo medyczne w praktyce
Panel Studencko Doktorancki

Panel NaukowyPanel Doktorancko-Studencki

Udział w konferencji online jest bezpłatny.

Część II – stacjonarna:

  • 23. listopada 2024 roku – Panel Ekspercki I
  • 24. listopada 2024 roku – Panel Ekspercki II

Panele Eksperckie odbędą się w formie stacjonarnej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, który w dniach: 22 – 24 listopada 2024 roku odbędzie się w Warszawie. Ze względu na ograniczony dostęp uczestników biernych (w kongresie mogą wziąć udział stacjonarny wyłącznie profesjonaliści medyczni w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych) wszystkie wykłady eksperckie zostaną zarejestrowane i udostępnione w kanałach video Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Grupy Medialnej „Estetyka i Chirurgia – Medyczna TV”.

Sobotni Panel Ekspercki I poświęcony zostanie takim tematom, jak: marketing i reklama w medycynie, zagadnieniom z zakresu rejestracji wyrobów medycznych i produktów leczniczych, oraz szkoleń i mediacji. Panel przewidziany jest na 90 minut, wykłady rozpoczną się o godzinie 11:00. Prelegentami tej części będą: r. pr. dr Jan Szulc, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, adw. dr Michał Białkowski, adw. Michał Gajdamgr Andrzej Gross. Niedzielny Panel Ekspercki II także przewidziany jest na 90 minut, także rozpocznie się o godzinie 11:00. Poruszone zostaną w nim zagadnienia z zakresu umów medycznych, odpowiedzialności za błędy medyczne i szeroko pojętego prawa medycznego. Prelegentami drugiej sesji będą: dr hab. Rafał Kubiak prof. UŁ i UM w Łodzi, r. pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US, r. pr. dr Aleksandra Klich, adw. Karolina Seideladw. Karolina Jakubowska. Panele poprowadzą: dr n. ekon. lek. Dorota Wydro (Polskie Towarzystwo medycyny Estetycznej i Anti-Aging) oraz mgr Andrzej Gross (Estetyka i Chirurgia – Medyczna TV, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego).

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Grupa Medialna „Estetyka i Chirurgia – Medyczna TV”, Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Kancelaria Adwokacka: Barwina – Białkowski – Siemak, Kancelaria Adwokacka: Mazurkiewicz – Cieszyński – Mazuro, Kancelaria Adwokacka adw. Michała Gajdy, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego „Remedium”

Patronat Naukowy nad konferencją sprawują: Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL oraz Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Wydawnictwo „Evereth”.

Patronami medialnymi konferencji są: „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine”, „Acta Iuris Stetinensis”, „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”, „Golden Medical Media”, „Przegląd Uniwersytecki”, „Radio Nius”, „Uniwizja”, „Uroda i Medycyna”, „Zatrzymaj Młodość”.

Bieżące informacje o konferencji znaleźć można jej oficjalnej stronie www: https://www.estetykaichirurgia.pl/konferencja-naukowa/

Informacje dotyczące konferencji uzyskać można pod adresem konferencyjnym: konferencja@estetykaichirurgia.pl  oraz pod adresami: kinga.flaga-gieruszynska@usz.edu.pl (dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US), aleksandra.klich@usz.edu.pl (dr Aleksandra Klich), michal.bialkowski@usz.edu.pl (dr Michał Białkowski) oraz andrzej.gross@usz.edu.pl (mgr Andrzej Gross)