Konferencje Leczenie ran Newsy Pod sliderem

Ponad 230 uczestników konferencji „Postępowanie z raną przewlekłą” w Rzeszowie

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

27 lutego w Rzeszowie odbyła się konferencja dla pielęgniarek „Postępowanie z raną przewlekłą”. Wydarzenie pod patronatem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zgromadziło ponad 230 uczestników. Wykłady o ranach trudno gojących się spotkały się z dużym zainteresowaniem. 

Konferencja w Rzeszowie odbyła się w ramach cyklu wydarzeń naukowych „Postępowanie z raną przewlekłą”, który w 2020 roku ma objąć 17 konferencji (harmonogram na I półrocze można sprawdzić tutaj). Spotkanie w Rzeszowie poprowadzili dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, opiekun naukowy cyklu konferencji i prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, oraz mgr Anna Mirosz, pielęgniarka specjalizująca się w leczeniu ran, prowadząca cyklu „Postępowanie z raną przewlekłą” i członkini zarządu SNLR. Przemówienia na rozpoczęcie konferencji wygłosiły także Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anita Drążek. Uczestników przywitała także Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Duże znaczenie poszerzania wiedzy

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas zwróciła uwagę, że zdobywanie nowych kompetencji i poszerzanie wiedzy podczas konferencji naukowych jest dla pielęgniarek bardzo ważne:

– Organizacja takich konferencji jest bardzo potrzebna i pielęgniarki zdecydowanie powinny w nich uczestniczyć, tym bardziej że właśnie została wprowadzona specjalistyczna porada pielęgniarska. To jest istotne w aspekcie leczenia ran przewlekłych, skomplikowanych. Podmioty medyczne będą mogły wprowadzać poradę pielęgniarską jako świadczenie w zakresie chirurgii, kardiologii i diabetologii. W każdym z tych obszarów mamy do czynienia z ranami. Dlatego to ważne, żeby pielęgniarki zdobywały na takich konferencjach specjalistyczną wiedzę. To jest jedyna okazja, żeby zobaczyć, jakie efekty daje profesjonalne zaopatrywanie trudno gojących się ran przewlekłych.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas

– Konferencja „Postępowanie z raną przewlekłą” cieszy się wielkim powodzeniem wśród pielęgniarek i położnych. Jest przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń, do zaktualizowania wiedzy oraz  analizowania trudnych przypadków. Wiedza i doświadczenie ekspertów w zakresie leczenia ran są niezwykle cenne i użyteczne w praktyce – powiedziała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anita Drążek. – Pielęgniarki i położne mają prawo, ale przede wszystkim obowiązek pracować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dlatego w mojej ocenie szkolenia, warsztaty, konferencje powinny odbywać się cyklicznie, ponieważ to pozwoli na regularny dostęp do najnowszych wytycznych i rekomendacji. Osoby, które decydują się na wybranie tego zawodu pielęgniarki czy położnej powinny mieć świadomość tego, że całe życie zawodowe będą zobowiązana do dokształcania się.

Specjalistyczna wiedza o leczeniu ran

Wykłady podczas konferencji w Rzeszowie zostały przeprowadzone przez wybitnych ekspertów mających szerokie doświadczenie w leczeniu ran przewlekłych o różnej etiologii. Konferencję otworzyła mgr Anna Mirosz, która zaprezentowała wystąpienie na temat „Strategia TIME – znaczenie systematycznego oczyszczania rany przewlekłej”. Następny wykład został przeprowadzony przez dr. hab. n. med. Marka Kucharzewskiego. Ekspert przedstawił zasady pielęgnacji ran przewlekłych i zmiany opatrunków. Kolejne prezentacje przybliżyły uczestnikom zagadnienia związane z nowymi technologiami w terapii ran trudno gojących się, takie jak technologia TLC czy kompresjoterapia. Podczas wykładów poruszono także tematykę innowacyjnych opatrunków i wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu ran przewlekłych.

– Cieszy mnie fantastyczna frekwencja w Rzeszowie i niezwykła otwartość tutejszych pielęgniarek i pielęgniarzy na wiedzę – powiedział dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, opiekun naukowy cyklu. – Z przyjemnością w przyszłości wrócimy tu z kolejnymi konferencjami.

dr hab. n. med. Marek Kucharzewski

– Jako Stowarzyszenie Naukowe Leczenia Ran chcemy docierać z konferencjami „Postępowanie z raną przewlekłą” do właśnie takich miast jak Rzeszów, chcemy rozmawiać z pielęgniarkami, przekazywać naszą wiedzę, wspólnie dzielić się doświadczeniami. To budujące, kiedy obserwujemy tak duże zaangażowanie w tematykę leczenia ran – powiedziała mgr Anna Mirosz, prowadząca cyklu. Po to właśnie założyliśmy SNLR, by tworzyć przestrzeń do dyskusji i rozmawiać wspólnie o nowych, skutecznych rozwiązaniach. By poprawiać jakość leczenia – dodała.

Teoria i praktyka

Podczas konferencji uczestnicy mogli się zapoznać z wieloma przedstawionymi przez ekspertów trudnymi przypadkami ran przewlekłych. Mgr Anna Mirosz, dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, mgr Sylwia Rogowska oraz inni wykładowcy prezentowali w swoich wykładach przykłady z własnej praktyki terapeutycznej w zakresie leczenia ran o różnej etiologii, takich jak oparzenia, odleżyny, owrzodzenia żylne goleni czy zespół stopy cukrzycowej. Dzięki temu uczestnicy zyskali cenne informacje o tym, jak postępować z różnymi rodzajami ran przewlekłych i trudno gojących się.

O potrzebie kształcenia i dużej roli konferencji naukowych w tej kwestii mówiła przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Anita Drążek:

– Pielęgniarki i położne mają tę świadomość, że wykonują zawód samodzielny. Widzimy, że chcą zdobywać nowe uprawnienia i korzystać z takich kompetencji, jak m.in. porada pielęgniarska, wystawianie recept, mając oczywiście poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i samodzielnie podejmowane decyzje. Jako samorząd zawodowy we współpracy ze związkami zawodowymi i Ministerstwem Zdrowia pracujemy również nad kwestią odpowiedniego wynagradzania za
konkretne, profesjonalne działania pielęgniarskie i położnicze.

Zgadza się z tym Anna Litwin, pielęgniarka zajmująca się ranami przewlekłymi i uczestniczka konferencji:

– Uczestniczenie w takich konferencjach i aktualizowanie wiedzy jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. W zeszłym roku również uczestniczyłam w tego rodzaju szkoleniu. Wiedza, którą zdobywamy podczas takich spotkań, przydaje się później w praktyce oraz znacząco wpływa w nasz rozwój. To dzięki takim wydarzeniom jesteśmy lepiej przygotowane do opieki nad pacjentami, którzy nas bardzo potrzebują i którzy są dla nas najważniejsi. Chorych jest coraz więcej, a sami nie poradzą sobie z tak rozległymi ranami.

Chlubne patronaty

Organizatorami konferencji są wydawnictwo naukowe Evereth Publishing oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

„Postępowanie z raną przewlekłą” to cykl bezpłatnych jednodniowych konferencji dla pielęgniarek, których celem jest promowanie nowoczesnych, innowacyjnych metod leczenia ran trudno gojących się o różnej etiologii oraz przybliżanie aktualnych zasad postępowania z tego rodzaju schorzeniami. Dotychczas cykl objął już ponad 40 spotkań. W każdym z nich bierze udział od 150 do 400 uczestników.

Więcej informacji o cyklu bezpłatnych konferencji dla pielęgniarek: www.postepowaniezrana.pl

 

Zobacz galerię zdjęć:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *