Raport: Polska na 10. miejscu pod względem amputacji kończyn dolnych
Konferencje Leczenie ran Newsy Pod sliderem

Raport: Polska na 10. miejscu pod względem amputacji kończyn dolnych

Jak wynika z najnowszego raportu NFZ, który został opublikowany z okazji Światowego Dnia Cukrzycy spośród 31 krajów ujętych w zestawieniu, Polska miała dziesiątą najwyższą wartość wskaźnika dużych amputacji kończyn dolnych u dorosłych osób z cukrzycą w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

Wyniki raportu „NFZ o zdrowiu. Cukrzyca” zostały omówione dziś, podczas konferencji prasowej w NFZ. Wynika z nich, że liczba amputacji wykonanych w latach 2014–2018 u pacjentów z cukrzycą wzrosła o ok. 22,5%. Raport pokazał również, iż procentowy udział amputacji wykonanych u pacjentów z cukrzycą wśród wszystkich amputacji (z wyłączeniem amputacji związanych z nowotworem, urazami i działaniem czynników zewnętrznych) wzrósł do poziomu 60,1%. Jest to ponad połowa wszystkich wykonanych amputacji w 2018 r. z powodów innych niż wymienione.

Jak NFZ stara się zminimalizować liczbę amputacji?

Obecny na spotkaniu prasowym Prezes NFZ Adam Niedzielski w rozmowie z Forum Leczenia Ran podkreślił, iż Narodowy Fundusz Zdrowia przestawił politykę z „płacenia za procedury” do „płacenia za wynik”.

– W tej chwili zmianę polityki realizujemy na poziomie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – powiedział Niedzielski. Tam wprowadzamy takie wskaźniki rozliczające pracę lekarzy, które dotyczą efektów ich pracy oraz, które są pewnego rodzaju premiami za osiągane wyniki. Tego rodzaju premie wypłacamy, m.in. za duży poziom badań przesiewowych w populacji, którą opiekuje się lekarz.

Prezes NFZ dodał, iż NFZ wprowadziła również premie dla lekarzy POZ, którzy prowadzą chorych przewlekle, m.in. na cukrzycę.

– Kluczem NFZ do uniknięcia tak wysokiego odsetka amputacji kończyn dolnych jest przede wszystkim wychwycenie chorych na cukrzycę. Amputacja stopy cukrzycowej jest tak naprawdę z jednej strony wynikiem złego leczenia lub braku leczenia, które jest następstwem ignorowania przez pacjenta pewnego rodzaju objawów i doprowadzenia się do stanu ciężkiego, z którego nie ma innego wyjścia. W tym właśnie celu stawiamy na badania przesiewowe.

Amputacje o osób z cukrzycą kosztowały w 2018 r. ponad 78 mln zł

Według najnowszego raportu NFZ, koszty amputacji przeprowadzonych u pacjentów z cukrzycą wzrosły o 44% i wyniosły w 2018 r. 78,2 mln zł. Jak przypomniał Adam Niedzielski, metodą uniknięcia amputacji stopy cukrzycowej jest również profilaktyka.

– Oprócz tego budujemy tzw. ścieżki pacjenta, które mają na celu budowanie tzw. modelu opieki koordynowanej, w której to odpowiedzialność za zdrowie pacjenta bierze lekarz i pacjent – mówi Prezes NFZ. Model opieki koordynowanej to nie tylko kwestia zbudowania ścieżki pacjenta, która w przypadku danego zachorowania wymaga jakiś konkretnych kroków w procesie leczenia. To też pokazanie, że chodzi nam nie tylko o interwencję w przypadku choroby, ale również o wspólną rozmowę lekarza z pacjentem na temat tego,  jak żyć w najlepszym zdrowiu.

Rola pacjenta w procesie leczenia a amputacje

Prezes NFZ zwrócił uwagę, że to pacjent zarządza swoim zdrowiem, dlatego trzeba być świadom tego, że pewna odpowiedzialność, jeśli chodzi o utrzymanie swojego stanu zdrowia nie leży po stronie lekarza, którego odwiedzamy od czasu do czasu, tylko po stronie pacjenta, który co dzień dokonuje pewnych wyborów dotyczących odżywiania czy aktywności fizycznej. A te w o wiele większym stopniu decydują o jego poziomie zdrowia w późniejszym wieku.

– O ile na poziomie elementów profilaktyki (szczególnie w przypadku cukrzycy typu 2.) w pewnym sensie to pacjent decyduje kiedy zachoruje, to w procesie leczenia odpowiedzialność za prowadzenie procesu leczenia leży po stronie lekarza, aby nie rodził on takich powikłań, jak właśnie amputacje – dodał Niedzielski. Oczywiście oznacza to również, że w pewnym momencie pacjent musi przyjść do lekarza, schorzenie musi zostać zdiagnozowane, a następnie pacjent musi przyjmować leki, czyli tzw. copliance staje się naprawdę kluczowe.

Ponad 4 tys. edukatorów ds. diabetologii w Polsce

Alicja Szewczyk, Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Prezes PFED, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego w rozmowie z Forum Leczenia Ran przyznała, że edukatorów ds. diabetologii w Polsce mamy bardzo dużo, bo ponad 4 tysiące pielęgniarek. Jak dodała, problemem jest jednak to, iż brakuje zespołów, które składałyby się zarówno z edukatora oraz pielęgniarki specjalistki w leczeniu ran.

– W zespole, który powinien opiekować się pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej powinien pracować edukator oraz pielęgniarka, która jest wyspecjalizowana w leczeniu ran – zaznaczyła konsultant. A niestety, ale takich zespołów w Polsce jest mało.

Ok. 80% pacjentów, którzy mieli w 2018 r. dużą amputację, nie miało w 2017 r. udzielonego świadczenia w poradni diabetologicznej

Raport pokazuje, że ok. 40% pacjentów, którzy mieli w 2018 r. dużą amputację, nie miało w 2017 r. udzielonego świadczenia z rozpoznaniem głównym cukrzycy. Połowa pacjentów miała udzielone co najmniej trzy takie świadczenia w innych komórkach niż poradnia diabetologiczna, a ok. 80% pacjentów, którzy mieli w 2018 r. dużą amputację, nie miało w 2017 r. udzielonego świadczenia w poradni diabetologicznej.

Prezes Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii zaznaczyła, że pomimo zakończenia programu „ZSC” w 2018 r. problem amputacji kończyn dolnych nadal istnieje. – Dlatego tak ważna jest profilaktyka pierwszorzędowa na każdym poziomie specjalności medycznych, podczas której powinno się dopytać pacjenta o ostatnie badanie poziomu cukru. Jak dodała Alicja Szewczyk, Rola pielęgniarki edukatora ds. diabetologii jest niezwykle ważna. Stosowanie się do zaleceń edukatora może uchronić przed poważnymi powikłaniami cukrzycy, jak ZSC czy amputacją kończyny.

– To pielęgniarki i położne z racji swojego zawodu i kompetencji pełnią również funkcję edukacyjną – spuentowała Alicja Szewczyk. Już na studiach jesteśmy przygotowywane do funkcji edukacyjnej. Dlatego dzięki profilaktyce, odpowiedniej edukacji w zakresie zdrowia zapanujemy nie tylko nad cukrzycą, ale również nad innymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak np. choroby sercowo-naczyniowe.

Więcej o raporcie przeczytasz tutaj.

Źródło: NFZ

Przeczytaj także: Miejscowa terapia tlenowa pomaga w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej

Przeczytaj bezpłatnie artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z zakażeniem HIV

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *