1/3 kobiet po 50 roku życia doświadczy złamania z powodu osteoporozy