czy farmaceuta może udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia