Gęstość przepływającego prądu a rozległość obrażeń