komórki macierzyste spajają rany ostre i przewlekłe