możliwość biodruku 3D w kosmosie pozwoliłaby reagować na urazy w momencie ich powstania