pacjent z raną przewlekłą powinien ograniczyć tłuszcze zwierzęce