rośnie znaczenie interdyscyplinarnej opieki nad ranami