w wielu placówkach leczenie ran jest fragmentaryczne i nieefektywne