zakażenie pasożytem przez picie zanieczyszczonej wody