zapalenie i zwiększony przepływ krwi może mieć miejsce bez otwartego urazu