„TILI – nowe, przydatne narzędzie do diagnozowania miejscowego zakażenia rany” – zapisz się na bezpłatny webinar!