Newsy Obok slidera

WIM prowadzi szkolenia z medycyny pola walki dla osób z Ukrainy

W Wojskowym Instytucie Medycznym przeprowadzono szkolenia z medycyny pola walki dla osób z Ukrainy. Jak przekazała kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego Agnieszka Słupecka planowane są kolejne kursy.

Projekt szkoleniowy to odpowiedź polskich służb medycznych i wojska na kryzys trwający za naszą wschodnią granicą. W dotychczasowych szkoleniach uczestniczyły zarówno osoby, które chcą wziąć udział w walkach na terenie Ukrainy, jak i te decydujące się na wsparcie punktów medycznych na polsko-ukraińskiej granicy. Szkolenia były organizowane dla personelu medycznego oraz dla osób niezwiązanych z medycyną, nieposiadających doświadczenia w udzielaniu pomocy poszkodowanym w warunkach konfliktu zbrojnego.

Uczestnikom szkoleń przekazano wiedzę dotyczącą tego, jakich obrażeń należy się spodziewać w warunkach bojowych oraz w jaki sposób je zabezpieczyć, żeby poszkodowany miał szansę na przeżycie.

Postępowanie w medycynie pola walki

Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego Agnieszka Słupecka podkreśla, że medycyna taktyczna nie jest związana jedynie z działaniem żołnierzy na froncie, ale obejmuje też obszary cywilne, ponieważ najczęściej to właśnie cywile udzielają pierwszej pomocy osobom rannym. Dlatego szkolenia przygotowane przez WIM dostosowane są do różnych grup odbiorców – zarówno wojskowych, jak i cywilów.

Szkolenia WIM z zakresu medycyny taktycznej są przeprowadzane według innego programu także w zależności od tego, czy dana osoba ma przeszkolenie z posługiwania się bronią, czy też nie. Poza wiedzą medyczną uczestnicy szkolenia są uczeni obsługi broni palnej.

WIM prowadzi szkolenia TECC (ang. Tactical Emergency Casualty Care, opieka nad poszkodowanymi w cywilnym środowisku taktycznym) dla osób cywilnych oraz kursy dla osób posługujących się bronią, bazujące na wytycznych TCCC (z ang. Tactical Combat Casualty Care oznaczające taktyczno-bojową opiekę nad poszkodowanym). Zasady TCCC opisują sposób podziału pola walki na strefy, do których przypisywane są działania podejmowane przy poszkodowanym. Jeżeli ranny jest w obszarze, który znajduje się pod ostrzałem, to należy zatamować krwotok, a następnie przetransportować poszkodowanego do bezpieczniejszego obszaru, aby udzielić mu dalszej pomocy.

Dodatkowe badania, udrożnienie dróg oddechowych odbywa się dopiero w strefie względnie bezpiecznej (ang. Tactical Field Care – strefa taktycznej opieki na polu walki). Jest to strefa, w której wciąż istnieje zagrożenie ze strony wroga, ale nie znajduje się pod bezpośrednim ostrzałem. Dopiero w trzeciej strefie nazywanej Tactical Evacuation Care (strefa opieki podczas ewakuacji) przygotowuje się rannego do ewakuacji np. do szpitala polowego.

Źródło: pap.pl, wnp.pl

 

Przeczytaj także: W Polsce ma powstać specjalistyczna jednostka HUB-MED, do której trafią ofiary wojny na Ukrainie

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”:

Rekonstrukcja masywnego ubytku tkanek miękkich przedramienia po oparzeniu elektrycznym przy wykorzystaniu wolnego płata z mięśnia najszerszego grzbietu techniką mikrochirurgiczną – opis przypadku

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.