Wpływ opioidów na terapię ran przewlekłych
Leczenie ran Newsy

Wpływ opioidów na terapię ran przewlekłych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Preparaty na bazie opioidów są powszechnie stosowane w leczeniu ran przewlekłych i powodujących znaczne dolegliwości bólowe. Ich działanie nie jest jednak dokładnie poznane. Niektóre badania wskazują, że opioidy mogą mieć negatywny wpływ na proces leczenia.

Naukowcy z George Washington University School of Medicine przeprowadzili badanie, którego wyniki mogą wskazywać, że stosowanie medykamentów na bazie opioidów w terapii ran przewlekłych może wpływać negatywnie na szybkość ich gojenia.

Rodzaj rany ma znaczenie

Autorzy badania wnioskują na podstawie wyników, że opioidy wzmacniają odkładanie kolagenu w ostrych, przebiegających ze stanami zapalnymi ranach i zwiększają ich elastyczność, ale w przypadku ran przewlekłych podobne procesy nie zachodzą. Według badaczy specyficzne środowisko biologiczne rany przewlekłej może zniweczyć korzystne działanie opioidów.

Badania wykazały, że wielkość dawki opioidów nie miała znacznego wpływu na tempo gojenia rany. Nie stwierdzono różnic w procesie terapii pomiędzy grupami pacjentów przyjmujących mniej niż 10 mg preparatu na bazie opioidu dziennie i tych przyjmujących więcej niż 10 mg. Zauważono jednak, że u pacjentów, którzy w ogóle nie przyjmowali opioidów, proces leczenia przebiegał szybciej.

Konieczne dalsze badania

Badanie przeprowadzono na George Washington University School of Medicine w ramach programu WE-HEAL (Wound Healing and Etiology), skupiającego badania dotyczące roli mechanizmów immunologicznych w leczeniu ran przewlekłych, terapii bólu i skutecznych metod leczenia tego rodzaju schorzeń. Objętych badaniem zostało 450 pacjentów. Przy analizie danych medycznych brano pod uwagę takie parametry jak nasilenie bólu, długość trwania ekspozycji na opioidy oraz całkowita powierzchnia rany przewlekłej.

W badaniu nie uwzględniono wpływu chorób towarzyszących na proces leczenia, oraz zróżnicowania etiologii ran i poziomu ekspresji receptora opioidowego u poszczególnych pacjentów. Autorzy wskazują, że konieczne są dalsze badania nad wpływem opioidów na gojenie ran przewlekłych na poziomie komórkowym i molekularnym.

Źródło: woundsource.com

Przeczytaj także: Zalety laseroterapii w leczeniu ran

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

Zasady postępowania miejscowego i ogólnego w ranach/owrzodzeniach przewlekłych objętych procesem infekcji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *