Znaczenie podologii w zespole stopy cukrzycowej (WYWIAD)