600 osób na konferencji Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego! Relacja z wydarzenia i zdjęcia

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

W dniach 20-22 października 2022 r. w Zakopanem swój debiut miała konferencja I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego. Na wydarzenie przyjechało nawet 600 osób zawodowo związanych z tą dziedziną. Sale wykładowe wypełnione były po brzegi, a dyskusje trwały nawet do późnych godzin wieczornych. Jak potwierdzili w rozmowie z naszym portalem eksperci – konferencja okazała się ogromnym sukcesem, a kontynuacja tych spotkań jest wręcz obowiązkowa!

I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego to wysokomerytoryczne spotkanie poświęcone szeroko rozumianej tematyce z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki. Na wydarzenie przyjechało nawet 600 osób – specjalistów praktyków, którzy na co dzień profesjonalnie czuwają nad znieczulanym pacjentem oraz interdyscyplinarnie zajmują się nim w ramach intensywnej terapii, a także przedstawiciele innych zawodów medycznych.
– To pierwszy raz, kiedy spotykamy się wspólnie w Zakopanem, w licznym gronie pielęgniarek, pielęgniarzy, ratowników medycznych, specjalistów wielu dziedzin medycyny, studentów i innych przedstawicieli zawodów medycznych, aby rozmawiać o ważnym dla nas wszystkich temacie innowacji w anestezjologii i intensywnej opiece – mówił podczas inauguracji wydarzenia  dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt, Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego.
– Czujemy dziś zarówno radość, jak i dużą odpowiedzialność, aby podczas pierwszej odsłony naszej konferencji dostarczyć Państwu cennych informacji wspierających skuteczność nowoczesnych terapii. Dzięki wymianie doświadczeń między ośrodkami z całego kraju mamy nadzieję stworzyć dla Państwa przestrzeń do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą z codziennej praktyki – dodała mgr Małgorzata Jadczak, Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji I FPA.

Mgr Małgorzata Jadczak, dr n. med. i n. o zdr. Paweł Witt

Forum, czyli wymiana wiedzy i doświadczeń

Jak podkreślił w rozmowie z naszym portalem dr Paweł Witt – konferencja I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego łączy wszystkie grupy zawodowe. Ekspert zaznaczył, że na wydarzenie przyjechali przedstawiciele licznych zawodów medycznych, a także adepci – studenci różnych kierunków, nie tylko pielęgniarstwa.
– Postawiliśmy przede wszystkim na dyskusję, na to, żeby ludzie z całej Polski reprezentujący różne zawody mieli możliwość się wypowiedzieć, zapytać, podpowiedzieć, ponieważ w różnych miejscach pracuje się inaczej – dodał dr Paweł Witt.
– Pacjent z intensywnej terapii, bądź pacjent wymagający intensywnej opieki, jest praktycznie na wszystkich oddziałach szpitalnych, więc tutaj postanowiliśmy też zgromadzić takie grono osób, które będzie mogło wymienić się doświadczeniami w takiej całościowej opiece nad pacjentem – dodała mgr Małgorzata Jadczak.
– Musimy i jesteśmy skazani, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, na wymianę doświadczeń i współpracę polegającą na wymianie tego, co w naszych obszarach się sprawdza, co przynosi korzyść dla pacjenta – wyjaśnił Marek Maślanka, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego
Mgr Maciej Latos, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratownik medyczny, wykładowca akademicki i instruktor na kursach dostępów naczyniowych, zaznaczył, że organizatorzy wydarzenia maksymalnie wykorzystali nazwę konferencji, czyli Forum.
– Czas na dyskusję jest właściwie nieograniczony. (…) To nie są tylko pytania, które słuchający zadają prowadzącemu, ale też zadają je sobie wzajemnie. Taka formuła była bardzo potrzebna, szczególnie, że poruszamy się dzisiaj w bardzo wąskiej dziedzinie, jaką jest pielęgniarstwo anestezjologii i intensywnej opieki – podkreślał ekspert.
– Ta konferencja skupia się głównie na dialogu i wymianie doświadczeń i jest to o tyle wartościowe dla nas wszystkich, że jest tutaj zabrany głos bardzo wielu medyków na co dzień pracujących przy pacjencie w ciężkim stanie – zaznaczyła Aneta Soszka, pielęgniarka z Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Tematyka leczenia ran na I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Na konferencji I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego zostało poruszonych wiele tematów odnoszących się do różnych dziedzin związanych z anestezjologią i intensywną terapią. Nie zabrakło również dyskusji odnoszącej się do leczenia ran.
– Jesteśmy na Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i można pomyśleć, że tematyka dotyczy tylko anestezjologii i intensywnej terapii – tak – ale są również tematy równorzędne – wskazała mgr Zuzanna Konrady, pielęgniarka, specjalistka w leczeniu ran.
Ekspertka wyjaśniła, że pacjent przebywający na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii jest szczególnie narażony na powstawanie ran, takich jak otarcia, odleżyny, rany pooperacyjne. Pielęgniarka dodała również, że na konferencji mówiono nie tylko o ranach u pacjentów dorosłych, ale również u dzieci. Wykład pt. „Rany Julek!”, który poprowadziła lic. piel. Sandra Sztal, odnosił się właśnie do ran u pacjentów pediatrycznych i wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników, co było widać w trwającej po prelekcji rozgorzałej dyskusji.
– Żeby zapewnić kompleksową opiekę dla pacjenta musimy ze sobą współpracować, musimy ze sobą rozmawiać i tworzyć plan działania, żeby nie wchodzić pomiędzy swoje zadania, ale żeby je uzupełniać. Tylko jeżeli będziemy w stanie współpracować razem i tworzyć ten proces pielęgnowania pacjenta, proces jego leczenia jako cały zespół, to wtedy osiągniemy największe sukcesy – wskazała Sandra Sztal z Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Mgr Zuzanna Konrady

Serdecznie zapraszamy na II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego!

Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji – dr Paweł Witt i mgr Małgorzata Jadczak – podczas rozmowy z naszym portalem podkreślali konieczność kontynuacji tego wydarzenia. Jak zaznaczyli, pierwsza edycja odniosła sukces – cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników i stworzyła niezwykle wyjątkową przestrzeń do dialogu i wymiany wiedzy.
– Forma proponowanej konferencji jest bardzo odpowiednia, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń, umiejętności praktyczne, doskonalenie swojej wiedzy. Jest to bardzo ciekawa forma konferencyjna i życzę organizatorom, aby każde kolejne forum miało taki aplauz i zainteresowanie – mówiła dr n. med. Urszula Kościuczuk z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
– Stawiamy na ludzi, którzy wchodzą do zawodu, żeby ta praktyka się zmieniała. Bardzo zachęcamy ludzi młodych, studentów, młode pielęgniarki, ale także doświadczone osoby, które również są nam potrzebne i serdecznie zapraszamy na II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego – mówiła mgr Małgorzata Jadczak.
– Myślę, że będzie kontynuowana cały czas konferencja i będzie drugie, i trzecie, i czwarte, i piąte forum, tak jak Forum Leczenia Ran, które również jest organizowane przez wydawnictwo Evereth Publishing. Są to bardzo dobre wykłady, można spotkać się z bardzo mądrymi ludźmi z całej Polski, z którymi na co dzień nie mamy możliwości spotkania się i pogłębienia naszej wiedzy – podkreśliła mgr Anna Karlson, przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.
To jest pierwsza konferencja, która daje początek temu, że to stanie się znowu tradycją, że będzie kontynuowane Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego – powiedziała mgr Zuzanna Konrady.
Źródło: Forum Leczenia Ran