Badanie: coraz więcej poważnych urazów u dzieci jeżdżących na quadach

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Z badań opublikowanych na łamach czasopisma „BJM Open” wynika, że dzieci są podatne na poważne obrażenia podczas korzystania z quadów. Nawet przy niskiej prędkości tego typu pojazdy mogą prowadzić do otwartych złamań. Eksperci alarmują, że konieczne jest zorganizowanie kampanii edukacyjnych na temat potencjalnych zagrożeń, jakie niesie korzystanie z quadów przez dzieci.

Quady osiągają prędkość nawet 100 mil na godzinę (ok. 45 km/h). Jednak w przeciwieństwie do samochodów, quady nie są zabudowane, co zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń, nawet przy niskiej prędkości poruszania się. Ponadto, jak wynika z analizy naukowców, tylko 4 proc. osób podczas użytkowania tego typu pojazdu nosiło kask.

Złamanie otwarte najczęstszą konsekwencją wypadku na quadzie

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (Consumer Product Safety Commission, CPSC) oszacowała, że w 2013 r. na oddziałach ratunkowych w Stanach Zjednoczonych wyleczono blisko 100 tys. urazów związanych z korzystaniem z quadów. Jak wskazują naukowcy, w samych Stanach Zjednoczonych dzieci stanowią jedynie 15 proc. użytkowników quadów, jednak nawet 1 na 4 urazów i zgonów związanych z korzystaniem z tych pojazdów to właśnie osoby nieletnie.

Naukowcy chcieli dowiedzieć się, czy urazy powstałe na skutek korzystania z quadów mogą być poważniejsze niż te związane z jazdą na motocyklu czy samochodem. Badacze przeanalizowali ciężkość wszystkich obrażeń odniesionych przez którykolwiek z tych trzech typów pojazdów leczonych w amerykańskim szpitalu w okresie od 2015 r. do sierpnia 2020 r. W centrum urazowym placówki przyjęto w tym okresie 1,7 mln pacjentów.  Pacjentów w wieku 14 lat i młodszych zakwalifikowano jako dzieci.

Od 2015 r. do sierpnia 2020 r. w centrum urazowym leczono 3 626 obrażeń samochodowych, 200 obrażeń motocyklowych i 116 obrażeń quadowych. Dzieci stanowiły 12 proc. wszystkich pacjentów i 38 proc. poszkodowanych po wypadku na quadzie. Osoby poszkodowane w wyniku korzystania z quada najczęściej odnosiły obrażenia w postaci otwartych złamań. Takie urazy, jak wyjaśniają naukowcy, wymagały wielokrotnych interwencji w celu zmniejszenia ryzyka infekcji, a także zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów. Ponadto wśród pacjentów zidentyfikowano również urazowe uszkodzenia mózgu, urazy kręgosłupa i złamania.

Eksperci zwracają uwagę, że pacjenci pediatryczni są wysoko narażeni na następstwa, a także długotrwałą niepełnosprawność w wyniku korzystania z quadów.

– Niezwykle potrzebne są kampanie uświadamiające społeczeństwo, mające na celu edukowanie naszej populacji, a zwłaszcza naszej młodzieży, na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem quadów – zwracają uwagę badacze.

Źródło: medicalxpress.com