Innowacyjne rozwiązania w opiece nad pacjentami z biegunką

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Opieka nad pacjentami z nietrzymaniem stolca wymaga od personelu medycznego dużych nakładów pracy i czasu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom takim jak system do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego lub półpłynnego FLEXI-SEAL® możliwa jest poprawa jakości opieki nad pacjentem, zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz znaczące zmniejszenie kosztów leczenia. 

Opieka nad pacjentem z biegunką stanowi wyzwanie dla personelu medycznego, ponieważ nietrzymanie stolca może spowodować groźne powikłania. Kontakt skóry z treścią jelitową może doprowadzić do przerwania ciągłości naskórka, a w konsekwencji do rozwoju odleżyn oraz infekcji bakteryjnych. Nietrzymanie stolca związane jest również z ryzykiem rozprzestrzeniania zakażeń szpitalnych. Pacjenci z inkontynencją narażeni są nie tylko na dolegliwości fizyczne, ale również na znaczny dyskomfort psychiczny. Nowoczesne rozwiązanie, jakim jest system do kontrolowanej zbiórki stolca FLEXI-SEAL®, skutecznie rozwiązuje te problemy.

Jak działa system FLEXI-SEAL®?

FLEXI-SEAL® to jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego lub półpłynnego. Każdy zestaw: Flexi-Seal® SIGNAL® lub Flexi-Seal® PROTECT zbudowany jest z następujących elementów:

  • silikonowy rękaw odprowadzający z wbudowaną barierą zapachu;
  • połączony z rękawem miękki, elastyczny silikonowy balonik retencyjny, który jest umieszczany w bańce odbytniczej; po wprowadzeniu i napełnieniu balonik utrzymuje system w ciele pacjenta i zapewnia jego szczelność;
  • sygnalizatory napełnienia, które pozwalają wizualnie ocenić poziom wypełnienia balonika retencyjnego; zestaw Flexi-Seal® SIGNAL® posiada zielony sygnalizator, który unosi się, gdy zostanie osiągnięte odpowiednie wypełnienie balonika; zestaw Flexi-Seal® PROTECT posiada dwukolorowy sygnalizator – kolor zielony sygnalizuje optymalne napełnienie balonika retencyjnego, a kolor czerwony wskazuje przepełnienie balonika retencyjnego.
  • połączony z rękawem łącznik kołnierzowy z wymiennym workiem zbiorczym PRIVACY™; dzięki filtrowi węglowemu możliwa jest neutralizacja nieprzyjemnych zapachów;
  • bezigłowy port do pobierania próbek stolca;
  • port irygacyjny, który może być wykorzystany również do podawania leków drogą doobytniczą;
  • strzykawka do napełniania balonika retencyjnego oraz do wykonywania irygacji;
  • klamra umożliwiająca podawanie leków i koralikowy uchwyt.

System FLEXI-SEAL® SIGNAL

Balonik retencyjny wprowadza się przez zwieracz odbytu, aby znalazł się w bańce odbytnicy. Następnie wypełnia się go wodą lub solą fizjologiczną przy użyciu niskiego ciśnienia, dzięki czemu nie występuje ryzyko uszkodzenia odbytnicy. Balonik dopasowuje się do anatomii odbytu, co zapobiega wyciekaniu treści jelitowej. Dzięki unikalnym sygnalizatorom umieszczonym na rękawie odprowadzającym system pozwala na wizualną ocenę poziomu wypełnienia balonika retencyjnego.

Worek zbiorczy wyposażony jest w okienko podglądu pozwalające monitorować wydalaną treść jelitową i prowadzić dokładny bilans płynów. Pomiary objętości stolca wliczanego do bilansu są w takim przypadku znacznie bardziej precyzyjne niż przy stosowaniu pieluchomajtek.

System FLEXI-SEAL® jest całkowicie szczelny i bezpieczny dla pacjenta. Został przebadany klinicznie pod kątem bezpieczeństwa stosowania.

Rozwiązanie dla wielu pacjentów

Jak podkreśla mgr Zuzanna Konrady, pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem, system FLEXI-SEAL® znajduje zastosowanie w opiece nad wieloma grupami pacjentów:

– System FLEXI-SEAL® stosowany jest u pacjentów z nietrzymaniem stolca, niezależnie od przyczyny tej dolegliwości. Są to nie tylko pacjenci nieprzytomni na OIT, ale również pacjenci z oddziałów internistycznych, pacjenci po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych. Biegunki występują również u pacjentów leczonych neurologicznie, a także u pacjentów w oddziałach zakaźnych. FLEXI-SEAL® jest też stosowany coraz częściej przez personel pielęgniarski w domach pomocy społecznej oraz w warunkach domowych pod kontrolą specjalisty – wylicza ekspertka.

FLEXI-SEAL® a kontrola zakażeń

Do najczęstszych przyczyn biegunek należą m.in. infekcje bakteryjne i wirusowe, w tym przede wszystkim zakażenia bakterią Clostridium difficile. Zakażenie C. difficile poza biegunką może spowodować również inne groźne powikłania, takie jak rzekomobłoniaste zapalenie jelit, ostre zapalenie jelita grubego, toksyczne rozdęcie okrężnicy, owrzodzenie i perforacja jelita, sepsa.

Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, system FLEXI-SEAL® odgrywa ważną rolę w profilaktyce i kontroli zakażeń szpitalnych o etiologii C. difficile

Zakażenia Clostridium difficile to pierwsza co do częstości przyczyna zakażeń szpitalnych w Polsce oraz pierwsza co do częstości przyczyna zgonów. Nosicielstwo tej bakterii stwierdza się nawet u 20-40% pacjentów hospitalizowanych. Biegunka o etiologii C. difficile jest bardzo uporczywa, prowadzi do bardzo szybkiego odwodnienia i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, jest także trudna w leczeniu. Wraz z biegunką zakażonego pacjenta wydalana jest duża liczba komórek bakterii C. difficile. Są to bakterie zarodnikujące. Zarodniki są oporne na rutynowo stosowane środki dezynfekcyjne, a jednocześnie bardzo łatwo się rozsiewają, np. podczas zmiany pieluchomajtek. Przylegają one do wszystkich powierzchni, takich jak klamki, włączniki, blaty, podłogi czy łóżka, i mogą na nich przetrwać nawet do 5 miesięcy. Następnie są aspirowane drogą powietrzną przez kolejnych pacjentów, co prowadzi do dalszych zakażeń i biegunek. Zagrożenie to dotyczy również lekarzy i pielęgniarek, a nawet ich rodzin, ponieważ bakterie mogą zostać wyniesione ze szpitala na przykład na okularach czy telefonach komórkowych.

Z tego względu systemy do kontrolowanej zbiórki stolca to bardzo ważne narzędzie kontroli zakażeń C. difficile w środowisku szpitalnym. Ograniczają one rozprzestrzenianie się bakterii, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz.

FLEXI-SEAL® a ochrona skóry

Kontakt ze stolcem może w krótkim czasie doprowadzić do uszkodzeń skóry. Z tego względu minimalizacja bezpośredniego kontaktu skóry ze stolcem to istotny element opieki nad pacjentami z biegunką. Jak wskazuje mgr Zuzanna Konrady, system do kontrolowanej zbiórki stolca FLEXI-SEAL® stanowi ważne narzędzie w ochronie skóry:

–– Pacjent z biegunką jest znacznie bardziej narażony na wystąpienie odleżyn niż pacjent, który tej biegunki nie ma. W przypadku inkontynencji nawet przy zastosowaniu szerokiej profilaktyki i dokładnej higieny możemy nie ustrzec się przed wystąpieniem odleżyn, a także stanów zapalnych i owrzodzeń. Wynika to z tego, że stolec ma działanie drażniące na skórę, a częste mycie dodatkowo wysusza skórę i sprawia, że staje się ona podatna na pęknięcia. Na uszkodzonej skórze może rozwinąć się odleżyna, która z kolei może stać się wrotami zakażenia, nawet ogólnoustrojowego. Dzięki zastosowaniu systemu FLEXI-SEAL® eliminujemy kontakt stolca ze skórą, dzięki czemu skóra nie ulega drażnieniu, stosowane opatrunki się nie odklejają, a preparaty zabezpieczające skórę działają korzystniej i dłużej. Zapobiegamy dzięki temu dalszemu rozwojowi odleżyn i związanych z nimi powikłań.

Mniejsze koszty opieki nad pacjentem

Mgr Zuzanna Konrady wskazuje, że system do kontrolowanej zbiórki stolca FLEXI-SEAL® znacząco skraca czas potrzebny na opiekę pielęgniarską nad pacjentem z biegunką. Jak wyjaśnia ekspertka:

– Stosowanie systemu do kontrolowanej zbiórki stolca eliminuje konieczność częstych zmian zanieczyszczonej bielizny, pościeli i sprzętu. Założenie systemu jest szybie i proste, a po aplikacji można go użytkować nawet przez 29 dni. Pozwala to oszczędzić dużo czasu, który może zostać poświęcony na inne aspekty opieki nad pacjentem.

Jak tłumaczy mgr Zuzanna Konrady, stosowanie systemu FLEXI-SEAL® wiąże się również ze znacznym zmniejszeniem kosztów opieki szpitalnej.

– Opieka nad pacjentem z biegunką tradycyjnymi metodami wymaga dużego zużycia pieluchomajtek, jednorazowych podkładów, prześcieradeł i pościeli, fartuchów, a także środków myjących i pielęgnujących skórę. Jeżeli w wyniku kontaktu ze stolcem na skórze rozwinie się rana, dochodzą do tego koszty opatrunków i środków antyseptycznych. Stosowanie systemu FLEXI-SEAL® pozwala na zminimalizowanie kosztów. Jednocześnie system ten ułatwia nam, pielęgniarkom, pracę, a pacjentom zapewnia komfort i poczucie godności, a to jest wartość nie do przecenienia – podsumowuje ekspertka.

 

 

Sprawdź instruktaż aplikacji systemu FLEXI-SEAL® Protect:

https://www.youtube.com/watch?v=c6amJJ66oGs

Więcej informacji na temat systemu:

http://www.cdifficile.pl/pl/flexi-seal/flexi-seal

 

Artykuł powstał we współpracy z firmą ConvaTec.