Izotretynoina w nieswoistym zapaleniu jelit (IBD)

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Najnowsze badania nie wykazały związku między nieswoistym zapaleniem jelit (inflammatory bowel disease – IBD) a izotretynoiną, lekiem stosowanym w leczeniu trądziku. Pacjenci, którzy wzięli udział w badaniu stosowali lek przez 14 lat, od stycznia 2006 do stycznia 2020 w szpitalach Mass General Brigham. 

Izotretynoina w nieswoistym zapaleniu jelit (IBD)

Do tej pory zakładano, że izotretynoina stosowana w ciężkim trądziku może przyczyniać się do rozwoju IBD. Tak sugerowały badania przeprowadzone w przeszłości. Najnowsze badania wykonane przez Lopeza i wsp. nie potwierdzają takiego związku przyczynowego. Ponadto niewiele wiadomo o wpływie leku na pacjentów z istniejącym wcześniej rozpoznaniem IBD.

Izotretynoina w nieswoistym zapaleniu jelit (IBD): efekty badania

Uzyskane wyniki badań nie wskazują na statystycznie istotny związek pomiędzy stosowaniem terapii podtrzymującej IBD a prawdopodobieństwem wystąpienia zaostrzenia podczas leczenia izotretynoiną. Naukowcy wskazują także na ograniczony związek między izotretynoiną a pogorszeniem wyjściowego stanu zdrowia pacjenta z IBD. Pomimo tego, że badanie reprezentuje 14 lat danych z dużych szpitali, jest ono ograniczone przez małą wielkość próby i retrospektywny charakter. Naukowcy podkreślają, że nadal istnieje potrzeba przeprowadzenia większych, prospektywnych badań oceniających związek pomiędzy zaostrzeniem IBD a stosowaniem izotretynoiny u tych pacjentów.

Nieswoiste zapalenie jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (inflammatory bowel disease – IBD) to grupa chorób zapalnych, do których zalicza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz nieokreślone zapalenie okrężnicy. Ich wspólnym mianownikiem są zmiany i owrzodzenia ścian przewodu pokarmowego oraz nawracające, przewlekłe biegunki.

Izotretynoina: działanie leku

Lek jest syntetyczną pochodną wit. A. Dokładny mechanizm działania nie został wyjaśniony. Pod wpływem stosowania izotretynoiny dochodzi do zmniejszenia aktywności gruczołów łojowych, a także do powrotu tkanek do stanu sprzed choroby. Zahamowaniu ulega rozrost gruczołów łojowych, a ich różnicowanie ulega normalizacji. Ponadto występuje słabe działanie przeciwzapalne, a także przeciwnowotworowe.

Źródła: mp.pl, dermatologia-praktyczna.pl, Lopez C.G., Kwak R., McCormack L., Zhou G., Charrow A.: Impact of isotretinoin on inflammatory bowel disease flare in patients with preexisting inflammatory bowel disease diagnosis: A cross-sectional study. J Am Acad Dermatol 2022; 87 (6): 1399-1400.