Jak nowe technologie mogą wspomóc leczenie ran? – relacja z konferencji EWMA w Londynie

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Prawie 5000 uczestników z 94 państw wzięło udział w 34. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA) w Londynie, która odbyła się w dniach 1-3 maja 2024 r. Jest to największa konferencja dotycząca leczenia ran w Europie, która odbywa się raz w roku w rożnych krajach i gromadzi tysiące specjalistów z całego świata. W tym roku jedna z kluczowych sesji poświęcona była sztucznej inteligencji oraz nowej technologii, wspomagającej proces leczenia ran – relacjonuje mgr Kinga Spyrka z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

Wirtualna rzeczywistość (VR)

Wirtualna rzeczywistość to technologia, którą możemy coraz częściej spotkać w różnych dziedzinach życia. Urządzenie przeznaczone w celach rozrywkowych znalazło swoje zastosowanie również w szkołach oraz szpitalach. Personel medyczny początkowo zaczął sięgać po VR w celu wspomagania rehabilitacji pacjentów po udarze oraz oparzeniach. Zauważono również korzystne działanie wirtualnej rzeczywistości w trakcie zmiany opatrunków. Dzięki odwracaniu uwagi od bólu VR okazała się skutecznym, niefarmakologicznym środkiem wspomagającym leczenie bólu.

W tym roku w trakcie konferencji EWMA wygłosiłam wykład w sesji: Miscellaneous: Quality of Life, Pain, Home Care and Education: „The use of virtual reality as a non-pharmacological means of pain management in patients with venous leg ulcer”- przedstawiając wyniki mojego badania do rozprawy doktorskiej. Wykład ten pojawił się pierwszy raz na kongresie EWMA i stanowił propozycje wdrożenia VR jako niefarmakologicznej metody obniżania bólu w trakcie leczenia ran przewlekłych.

Obecnie w najnowszym dokumencie EWMA: HOLISTIC MANAGAEMENT OF WOUND-RELATED PAIN zauważono potrzebę odnalezienia niefarmakologicznych metod, wspomagających leczenie bólu, który wpływa znacząca na jakość życia pacjentów. Wirtualna rzeczywistość może zatem stać się w przyszłości podstawowym narzędziem stosowanym przed personel medyczny w trakcie zmiany opatrunków.

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w trakcie oczyszczania owrzodzeń żylnych goleni można obejrzeć na stronie internetowej Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie -> https://www.facebook.com/share/v/EMTJHrhxegWSih5M/?sfnsn=scwspmo

Zdjęcie: mgr Kinga Spyrka podczas konferencji EWMA 2024 w Londynie


Sztuczna inteligencja (AL)

Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 350 000 aplikacji zdrowotnych, a sztuczna inteligencja ma coraz więcej do zaoferowania w medycynie. Coraz częściej powstają aplikacje, które mogą wspomóc gojenie ran poprzez:

  • ocenę rany – algorytmy AI mogą analizować zdjęcia ran, aby określić rodzaj, rozmiar, głębokość i stopień uszkodzenia tkanki. Pomiar rany wspierany sztuczną inteligencją daje większe możliwości, jest bardziej precyzyjny i nie wymaga dodatkowego sprzętu;
  • modelowanie predykcyjne – Al może wykorzystywać dane z elektronicznych rejestrów historii choroby, dane demograficzne pacjentów i inne czynniki do przewidywania przyszłego stanu rany, ryzyka infekcji lub powikłań w trakcie procesu gojenia;
  • planowanie leczenia – Al może pomóc w wybraniu produktów i opatrunków do leczenia w oparciu o stan rany;
  • monitorowanie – Al umożliwia śledzenie postępów gojenia się ran i wykrywa zmiany, które mogą wymagać interwencji.

Robotyka w medycynie

Obecnie w opiece zdrowotnej wykorzystuje się roboty w celu udoskonalenia zabiegów medycznych, diagnozy, leczenia i rehabilitacji.

 

Zenbo, Buddy, Care-O-bot

Inteligentne opatrunki i gadżety monitorujące parametry życiowe

W trakcie kongresu zwrócono również uwagę na rolę inteligentnych opatrunków, które monitorują temperaturę, pH, kwas moczowy, glukozę i reaktywne formy tlenu. Dodatkowo wspomniano o takich gadżetach jak: smartwatche monitorujące parametry życiowe, Oura ring – inteligentny pierścień monitorujący aktywność fizyczną i sen, VitalPatch RTM – pokazuje parametry życiowe, w tym również zapis EKG na żywo, umożliwiając lekarzom monitorowanie pacjentów podczas ich rekonwalescencji w domu, Dexcom CGM– czujnik monitorujący w sposób ciągły glikemię.

Zimna plazma

Jest to nowa technologia, która wspomaga gojenie ran przy pomocy zimnej plazmy atmosferycznej. W tym roku ma zostać wydany przez EWMA nowy dokument poświęcony zastosowaniu zimnej plazmy w leczeniu ran. Zimna plazma działa zabójczo dla bakterii, wirusów i grzybów. Wykorzystywana jest w ranach przewlekłych, stomatologii oraz do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Głównym zamysłem stosowania zimnej plazmy jest redukcja mikroorganizmów i w przeciwieństwie do antybiotyków wykluczenie zjawiska oporności.

Autor relacji z konferencji: mgr Kinga Spyrka