Komplikacje po obrzezaniu męskim

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Obrzezanie męskie, czyli chirurgiczne usunięcie napletka, to zabieg wykonywany powszechnie na całym świecie ze wskazań religijnych, kulturowych i medycznych. Jakie mogą być jego powikłania i w jaki sposób przebiega ich terapia?

Ryzyko wystąpienia komplikacji po zabiegu obrzezania jest zależne od czynników takich jak budowa anatomiczna, technika wykonania zabiegu, choroby współistniejące i wiek pacjenta.

Krwawienie

Krwawienie to jedno z najczęstszych powikłań obrzezania, występujące u ok. 1 proc. pacjentów. Może do niego dojść na krawędzi skóry pomiędzy szwami lub na odrębnym naczyniu krwionośnym, najczęściej w obrębie wędzidełka.

W większości przypadków wystąpienia krwawienia po obrzezaniu można je kontrolować za pomocą terapii uciskowej lub stosowania opatrunków ze srebrem. U pacjentów, u których krwawienia mają charakter uporczywy lub obfity, należy wykonać badanie hematologiczne w kierunku zaburzeń krzepnięcia.

Infekcja

Ze względu na podwójny dopływ krwi do penisa infekcje ran w tym obszarze, w tym ran po zabiegu obrzezania, występują rzadko. Patogeny odpowiadające za zakażenie najczęściej pochodzą z flory skórnej. W przypadku obrzezania wykonanego u noworodka źródłem infekcji mogą być także bakterie pochodzące z okrężnicy, znajdujące się na pieluszce.

Notowane są także przypadki z wystąpieniem martwiczego zapalenia powięzi oraz takich objawów jak rumień, stwardnienie, leukocytoza, nadmierny ból.

Po zabiegach obrzezania przeprowadzanych u dorosłych pacjentów częstsze są infekcje wielodrobnoustrojowe. W takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania, obejmującym bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie oraz beztlenowe. Jeżeli pojawi się tkanka martwicza, konieczne jest agresywne opracowanie rany.

Skutkiem nieprawidłowej pielęgnacji rany pozabiegowej i jej zakażenia może być także wykształcenie blizny, która może doprowadzić do upośledzenia funkcji narządu i osiągnięcia niezadowalających dla pacjenta wyników estetycznych zabiegu. W takim przypadku konieczny może być zabieg korekcyjny.

Rozejście się rany

Powikłanie w postaci rozejścia się rany jest możliwe niezależnie od zastosowanej przez chirurga techniki wykonania zabiegu. Zdarzają się także wypadki naderwania szwów w wyniku wystąpienia erekcji przed zagojeniem rany pooperacyjnej. W takich sytuacjach stosuje się miejscową pielęgnację rany. W przypadku poważnych powikłań możliwe jest zastosowanie autoprzeszczepu wyciętej skóry.

Zapalenie i zwężenie przewodu cewki moczowej

W wyniku usunięcia napletka podczas zabiegu obrzezania może dojść do podrażnienia żołędzi i zewnętrznego ujścia cewki moczowej, a w konsekwencji do wykształcenia rumienia. Leczenie tego powikłania ogranicza się do miejscowego stosowania maści z antybiotykami oraz dbania o zachowanie suchości w obszarze zabiegu.

Zwężenie ujścia cewki moczowej może nastąpić w wyniku uszkodzenia tętnicy wędzidełkowej z następowym niedokrwieniem, może także do niego dojść w wyniku rozwinięcia się stanu zapalnego. Leczenie chirurgiczne jest zalecane, jeżeli wystąpią takie objawy jak ból przy oddawaniu moczu, odchylenie strumienia podczas oddawania moczu, upławy, nadmierna częstość wypróżniania spowodowana zaburzeniem tego procesu. Zabieg korekcyjny wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub na sali operacyjnej.

Spodziectwo

W rzadkich przypadkach może dojść do jatrogennego spodziectwa spowodowanego zabiegiem obrzezania. Jest to skutkiem nieprawidłowego przeprowadzenia procedury przez chirurga i uszkodzenia w jej trakcie ujścia cewki moczowej.

Źródła: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/, https://obrzezanie.pl/, http://www.przeglad-urologiczny.pl/

Przeczytaj także: Efektywniejsza produkcja celulozy bakteryjnej

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Chirurgia Plastyczna i Oparzenia”:

Rzadkie, zagrażające życiu powikłania zabiegów chirurgii estetycznej