Konferencja o prehabilitacji już 28 maja

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

– Przygotowanie do zabiegu to sytuacja, na którą mamy realny wpływ – przekonuje prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, specjalista chirurgii ogólnej, i zaprasza na konferencję poświęconą prehabilitacji, która odbędzie się 28-29 maja 2021 r.

Prehabilitacja to kompleksowe działanie mające na celu możliwie jak najlepsze przygotowanie pacjenta do zabiegu. Zadbanie o to, by w chwili podjęcia leczenia pacjent znajdował się w możliwie optymalnym stanie zdrowia, wpływa na efekty terapiiprzyspiesza rekonwalescencję.

– Zabieg jest procesem, który trwa i wymaga przygotowania ze strony pacjenta i optymalnego stanu zdrowia – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, specjalista chirurgii ogólnej. – Konieczne jest mówienie o tym, że to leczenie powinno zacząć się wcześniej niż momencie zabiegu – dodaje.

Na czym polega prehabilitacja?

Działania prehabilitacyjne należy podejmować możliwie wcześnie, zwłaszcza że poprawienie stanu pacjenta może wymagać radykalnych zmian w jego życiu. Przygotowanie do zabiegu opiera się bowiem na czterech podstawowych elementach związanych z codziennym życiem chorego i samym zabiegiem. Należą do nich: przygotowanie żywieniowe, odpowiednio dobrane ćwiczenia, eliminacja nałogów i wsparcie psychologiczne.

Zadbanie o odpowiednie odżywienie organizmu jest szczególnie ważne w przypadku osób z niedożywieniem, ale ma duże znaczenie w leczeniu wszystkich pacjentów. Dzięki tym działaniom możliwe jest uniknięcie powikłań związanych z niedożywieniem organizmu, a także doprowadzenie do szybszej normalizacji masy ciała po zabiegu.

Wyeliminowanie nałogów zmniejsza ryzyko powikłań, natomiast odpowiednio dobrane ćwiczenia mają na celu poprawienie ogólnej wydolności organizmu i zwiększenie mobilności pacjenta po zabiegu.

Nie mniej ważne jest psychologiczne wsparcie, zwłaszcza u chorych leczonych onkologicznie. Edukowanie pacjenta o planowanym zabiegu i przebiegu terapii zmniejsza stres i strach, które negatywnie wpływają na wyniki leczenia.

Na czym polega prehabilitacja?

Dlaczego warto mówić o prehabilitacji?

Prehabilitacja w Polsce ciągle jest mało popularna, dlatego podejmowanie dyskusji o działaniach przygotowujących do leczenia jest istotne zarówno z perspektywy pacjenta, jak i kadry medycznej. W trakcie konferencji będą poruszane zagadnienia z różnych dziedzin, takich jak: fizjoterapia, psychologia czy anestezjologia, a także odbędą się sesje dyskusyjne z ekspertami na temat działań przedoperacyjnych i pozabiegowych. Omówione zostaną również przypadki szczegółowe pracy z pacjentem. Spotkania mają na celu wskazanie rozwiązań w obszarze czterech podstawowych elementów prehabilitacji, podzielenie się doświadczeniamipraktycznymi rozwiązaniami w leczeniu, a także podjęcie rozmów o możliwości rozwoju prehabilitacji w Polsce. Wypracowanie odpowiednich standardów i metod pracy z pacjentami wpływa powodzenie terapii i jakość życia chorego.

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 maja 2021 r., a rejestracja już jest otwarta.

 

 

Zarejestruj się na konferencję już dziś: