Lekarze z IMiD wykorzystują nowoczesne techniki rekonstrukcyjne w zabiegach chirurgii onkologicznej

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Specjalistyczny mikroskop pozwala lekarzom z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na przeprowadzenie innowacyjnych zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej guzów litych. W maju br. u 6-letniego Kacpra wykonano operację usunięcia złośliwego guza kości z równoczesnym przeprowadzeniem unaczynionego przeszczepu strzałki.

Warszawska placówka specjalizuje się m.in. w zabiegach chirurgii onkologicznej guzów litych poza OUN (Ośrodkowym Układem Nerwowym) wykorzystując nowoczesne techniki rekonstrukcyjne. W Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej IMiD z powodu mięsaka leczy się w ciągu roku ok. 90 dzieci.

Mięsak Ewinga to zaraz po mięsaku kościopochodnym najczęściej występujący guz kości u dzieci i młodzieży. Każdego roku zapada na niego 20-25 dzieci, a szczyt zachorowania przypada między 15. a 19. rokiem życia.

Innowacyjna operacja daje szansę na powrót do sprawności

6-letni Kacper, dzięki nowoczesnym technikom rekonstrukcyjnym, ma szansę na powrót do sprawności – zaznaczył Instytut Matki i Dziecka (IMiD) w komunikacie prasowym przekazanym PAP. Chłopiec, mający mięsaka Ewinga, pod koniec maja przeszedł zabieg, podczas którego wykorzystano mikroskop operacyjny. Jak podkreśliła w komunikacie prasowym placówka, operacja ta była dosyć nietypowa.

Nowotwór znajdował się w kości piszczelowej, którą trzeba było usunąć wraz z tkankami w okolicy guza. Mimo niekorzystnej lokalizacji wykonano operację rekonstrukcyjną wyciętej kości, co w przyszłości umożliwi chłopcu pełną aktywność ruchową – podkreślono w informacji.

W przypadku nowotworów kości leczenie operacyjne jest koniecznością. Celem jest radykalne usunięcie guza, z wszystkimi tkankami w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oraz kością zajętą przez chorobę.

„Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do efektów operacji Kacpra”

U chłopca wyciętą część zastąpiono przeszczepem kostnym. Ustabilizowano również całość specjalną płytką. Zabieg ten umożliwił zachowanie kończyny oraz funkcji lokomocyjnych – podkreślił dr Bartosz Pachuta, ekspert z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w IMiD. Zastrzegł również, że powrót do sprawności pacjenta jest uzależniony m.in. od obszaru, który był usuwany, zaangażowania dziecka w rehabilitację pooperacyjną, a także stosowania różnych form unieruchomienia czy wystąpienia powikłań. „Na chwilę obecną jesteśmy optymistycznie nastawieni co do efektów operacji Kacpra” – ocenił dr Pachuta.

Chłopiec poddany zostanie rehabilitacji, która pozwoli na zwiększenie siły i zakresu ruchu. Dziecko musi również przejść dalszą chemioterapię, co umożliwi osiągnięcie całkowitej remisji.

Operacja wymaga zaangażowania wielu specjalistów

Wykorzystanie mikroskopu operacyjnego podczas zabiegu daje Kacprowi szansę na powrót do zdrowia oraz normalne aktywne dzieciństwo, a w przyszłości – dorosłość.

Mikroskop operacyjny jest urządzeniem wysokiej klasy i pozwala na dokładnie obserwowanie m.in. struktur naczyniowych pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego. Lekarze mogą wykonywać precyzyjne połączenia mikrochirurgiczne naczyń, a więc zwiększa się szansa na przyjęcie przeszczepu kostnego.

W zabiegi tego typu zaangażowanych jest wiele osób – m.in. dwa zespoły operacyjne, składające się z chirurgów onkologicznych i ortopedów, anestezjolog, pielęgniarki, instrumentariuszki oraz patomorfolog – powiedziała prof. Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka.

Źródło: PAP