Naukowcy opracowali antybiotyk na bazie chityny

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zespół badaczy z RUDN University odkrył nieznane dotąd pochodne chityny. Nowe związki mają właściwości antybakteryjne i są zdolne do katalizowania reakcji chemicznych.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „International Journal of Biological Macromolecules”. Naukowcy opracowali sześć pochodnych chityny, które w badaniach laboratoryjnych wykazały skuteczniejsze działanie antybakteryjne niż gentamycyna i ampicylina.

Nowe pochodne chityny

Jak wskazują autorzy projektu, chityna to drugi najbardziej rozpowszechniony na Ziemi biopolimer, który stanowi podstawę dla wielu leków i materiałów chirurgicznych, w tym środków na oparzenia i żeli stymulujących gojenie. Chityna i jej pochodne wciąż jednak nie zostały w pełni wykorzystane przez współczesną medycynę. Jedną z przyczyn jest to, że związki te nie rozpuszczają się w wodzie ani w większości innych substancji organicznych, co utrudnia pozyskiwanie nowych związków.

Zespół naukowców z RUDN University zaproponował prostą i uniwersalną metodę pozyskiwania rozpuszczalnych w wodzie pochodnych chityny. Badacze wykorzystali pył chitynowy ze skorup krabów, który został poddany ekspozycji na substancję zawierającą azot. W ten sposób otrzymano trzy pochodne chityny z przyłączonymi grupami azydkowymi.

W drugiej fazie badań opracowano bardziej złożone związki. W tym celu naukowcy wykorzystali pozostałości chityny, grupy azydkowe oraz eter kwasu nikotynowego. Połączone składniki poddano działaniu ultradźwięków na 15 minut. Pozwoliło to otrzymać kolejnych sześć związków ze zróżnicowaną kompozycją grup azydkowych oraz eterów kwasu nikotynowego.

Duża skuteczność bakteriobójcza

Pochodne chityny otrzymane przez zespół naukowców z RUDN University zostały następnie przebadane pod kątem właściwości bakteriobójczych. Do badań wykorzystano szczepy Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Celem badań było porównanie skuteczności bójczej pochodnych chityny oraz antybiotyków – ampicyliny oraz gentamycyny.

Skuteczność każdego związku określano poprzez powierzchnię, w obrębie której doszło do zniszczenia komórek bakterii. Wyniki badań wykazały, że większość pochodnych chityny osiągnęło większą skuteczność niż antybiotyki. W przypadku badań z wykorzystaniem szczepu S. aureus poowierzchnia oczyszczona z bakterii przez pochodne chityny była o 14,9 mm szersza niż przy zastosowaniu ampicyliny. W badaniach z użyciem szczepu E. coli jedna z pochodnych chityny uzyskała powierzchnię o 17 mm szerszą niż gentamycyna.

Dalsze badania

Jak mówi dr Andreii Kritchenkov, jeden z autorów projektu z RUDN University Department of Inorganic Chemistry:

– Udało nam się dodać nieznane wcześniej polimery do grupy rozpuszczalnych w wodzie pochodnych chityny. Nowe substancje są nietoksyczne, wykazują dużą aktywność przeciwbakteryjną i można je wykorzystać jako katalizatory w syntezie organicznej. Kontynuujemy badania nad właściwościami tych związków. W tej chwili prowadzimy testy nad zastosowaniem ich w leczeniu infekcji bakteryjnych u zwierząt.

Źródło: eurekalert.org

Przeczytaj także: Naukowcy opracowali biomateriał, który stymuluje gojenie ran

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”: