NFZ wprowadza zmiany w Kompleksowym Leczeniu Ran Przewlekłych

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ od 1 lutego następują zmiany w zakresie Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych. Kompleksowe Leczenie Ran Przewlekłych 2 (KLRP-2) to świadczenie, którego celem jest zwiększenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą oraz skuteczne zamknięcie rany.  

NFZ wprowadza zmiany w Kompleksowym Leczeniu Ran Przewlekłych

Jak zaznaczono w charakterystyce świadczenia, KLRP-2 będzie realizowane dzięki kompleksowemu zastosowaniu dostępnych metod leczenia, zintegrowanemu procesowi świadczenia usług zarówno na poziomie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym w szpitalu. Ponadto świadczenie zoptymalizuje koszty monitorowania i zarządzania procesem leczenia wykorzystującego system teleinformatyczny, a dokładniej dedykowaną procesowi aplikację służącą przekazywaniu i ocenie danych medycznych.

Dzięki aplikacji możliwy będzie kontakt na linii personel medyczny – personel medyczny, oraz personel medyczny – odbiorca świadczenia.

Kwalifikacja do świadczenia + 4 etapy opieki nad pacjentem

Plan opieki nad pacjentem będzie składał się z kwalifikacji do świadczenia i 4 etapów, w tym leczenia ambulatoryjnego/ środowiskowego, które będzie obejmowało opiekę pielęgniarską i lekarską, w tym opiekę konsultanta z Jednostki Referencyjnej, leczenia szpitalnego, wizyt kontrolnych po leczeniu oraz ewaluacji.

Za całość opieki odpowiada Jednostka Referencyjna (w skrócie JR). Jednak w procesie kwalifikacji oraz realizacji etapów leczenia ambulatoryjnego/środowiskowego dopuszczalne jest podwykonawstwo uwzględniając wymogi formalne do realizacji usług.

– Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Wygospodarowanie koniecznych środków w ramach planu finansowego NFZ nastąpi przez zmianę alokacji środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w planie finansowym NFZ na 2021 r. – czytamy w Uzasadnieniu do Zarządzenia NFZ.

Źródło: NFZ

Przeczytaj także: Odwrócenie procesu starzenia się komórek – jest nowy sposób

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Leczenia Ran”: