Podział urazów nerwów obwodowych

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Urazy nerwów obwodowych dzielą się na otwarte i zamknięte oraz całkowite lub częściowe. Czym się charakteryzują?

Podział urazów nerwów obwodowych

Urazy nerwów obwodowych otwarte charakteryzują się przerwaniem ciągłości powłok. Dochodzi do nich w wyniku zranienia ostrym przedmiotem. Ten wnikając w ciało może właśnie uszkodzić również nerwy.

Urazy nerwów obwodowych zamknięte natomiast to urazy z zachowaną ciągłością skóry. Tworzą się przez działanie tępych urazów przyciskających gwałtownie nerw do kości, naciągnięcia nerwu bądź zranienia przez ostrą krawędź złamanej kości.

Urazy nerwów obwodowych całkowite to urazy, które są źródłem zupełnego braku czynności ruchowych, współczulnych oraz czuciowych w obszarze zaopatrywanym przez nerw.

Urazy nerwów obwodowych częściowe są urazami, podczas których zachowane zostają niektóre czynności nerwów.

Urazowe uszkodzenia nerwu obwodowego dzielą się natomiast na przecięcie, zdławienie i naciągnięcie

Do przecięcia dochodzi w sytuacji, kiedy ostry przedmiot przerywa ciągłość całego pnia nerwu lub jego części.

Zdławienie to uszkodzenie nerwu, charakteryzujące się silnym dociśnięciem pnia nerwu do twardego, zazwyczaj kostnego podłoża. Dochodzi do niego w wyniku tępego urazu, zakleszczenia między odłamami złamanej kości, jatrogennym uciśnięciem narzędziami operacyjnymi czy wszczepianymi częściami metalowymi.

Natomiast naciągnięcie powstaje pod wpływem siły działającej wzdłuż nerwu, która przekracza granice jego sprężystości i prowadzi do różnego rodzaju uszkodzenia struktury pnia nerwu. Wówczas dochodzi do uszkodzenia splotu ramiennego, którego źródłem jest pociągnięcie za kończynę górną, bądź urazu nerwu strzałkowego, spowodowanego zwichnięciem stawu kolanowego.

Źródło: Noszczyk W., Trojanowski T., Chirurgia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, s. 295

Przeczytaj także: Stomia – i co teraz? Ważne pytania dotyczące stomii

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Forum Zakażeń”:

7 comments

    priligy tablets online Contralateral breast cancer includes only invasive lobular or invasive ductal cancer, such as DCIS or including both lobular carcinoma in situ LCIS and DCIS

    Tantivejkul K, Vucenik I, Shamsuddin AM where can i buy nolvadex Principal Investigator Ashley J

    Item Code T2577 Production Capacity Available Strength 20 mg, 100 mg, 250 mg clomiphene side effects male All science agreed on was that their own 28 year old maybe crisis could be a crisis and science has NEVER said anything beyond could be

    Dudas B, et al is lasix a water pill 8 mL 100mL Gel Topical 88

    Consequently, the US Food and Drug Administration FDA banned its use during pregnancy buy ivermectin stromectol chloroquine cheap omeprazole The 19 year old was caught in a shootout with police four days after the April 15 bombings, yet managed to escape in a car

Dodaj komentarz