Ponad 250 uczestników na konferencji „Oparzenia 2021”!

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Oparzenia 2021”, która odbyła się w dniach 18-20 listopada 2021 w Zakopanem, zgromadziła liczną publiczność. Wykłady oraz interdyscyplinarne panele dyskusyjne prowadzone przez wybitnych ekspertów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Oparzenia 2021” zgromadziła w Zakopanem wybitnych specjalistów zajmujących się tematyką leczenia ran oparzeniowych. Jak podkreślał Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna, takie spotkanie ekspertów z różnych dziedzin medycyny to niepowtarzalna okazja do interdyscyplinarnego dialogu, który jest niezbędny, aby system leczenia oparzeń w Polsce mógł zmieniać się na lepsze.

Konferencja „Oparzenia 2021” odbyła się pod hasłem „Procedury postępowania z chorym oparzonym”. W trakcie czterech sesji tematycznych oraz trzech paneli dyskusyjnych eksperci omówili zasady postępowania z chorym oparzonym na miejscu wypadku, w oddziałach ratunkowych i szpitalnych.

Zdarzenia masowe: procedury i problemy systemowe

Podczas sesji wykładowej poświęconej zarządzaniu pacjentami oparzonymi w zdarzeniach masowych eksperci omówili istotne procedury postępowania z oparzeniami w pierwszych godzinach od wypadku. Jak podkreślił dr n. med. Tomasz Korzeniowski, sprawne zarządzanie pacjentami oparzonymi na miejscu wypadku ma ogromny wpływ na skuteczność dalszego postępowania terapeutycznego. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się również wykłady poświęcone różnorodnym metodom oceny głębokości oparzenia.

W ramach panelu dyskusyjnego poświęconego temu zagadnieniu eksperci zwrócili również uwagę na problemy systemowe. Podniesiono m.in. kwestię braków kadrowych oraz niewystarczającej liczby ośrodków, które sprawiają, że poszkodowani w zdarzeniach masowych muszą być kierowani do różnych, często bardzo od siebie oddalonych ośrodków.

Nowe technologie: szansa dla pacjentów ciężko oparzonych

Jak zwróciła uwagę prof. dr hab. n. med. Justyna Drukała, specjalistyczne konferencje takie jak „Oparzenia 2021” są bardzo istotne, ponieważ interdyscyplinarny dialog umożliwia rozwój i opracowanie nowych metod leczenia, co daje nadzieję nawet dla pacjentów w bardzo ciężkim stanie. Ekspertka przedstawiła w swojej prelekcji postępy w zastosowaniu inżynierii tkankowej w leczeniu oparzeń. Rolę współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin podkreśliła również dr hab. n. med. Anna Chrapusta.

Dr n. med. Wojciech Jasek zwrócił natomiast uwagę na konieczność upowszechniania nowoczesnych technologii w leczeniu oparzeń. Jak wyjaśnił ekspert, ze względu na zbyt ograniczoną dostępność nowych wynalazków i metod leczenia efekty terapeutyczne nie w każdym przypadku są zadowalające.

Chirurgia ciężkich oparzeń: maraton case study

W ramach sesji poświęconej chirurgicznemu leczeniu ciężkich oparzeń eksperci przedstawili ciekawe przypadki kliniczne ran oparzeniowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr hab. n. med. Anny Chrapusty, która zaprezentowała studia przypadków oparzeń elektrycznych. Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniu postępowania z martwicą w leczeniu oparzeń.

Opieka nad oparzonym: potrzebne ośrodki specjalistyczne

Jak zwrócił uwagę prof. dr hab. Jerzy Strużyna, system leczenia oparzeń w Polsce wciąż wymaga wielu zmian i usprawnień. Potrzebna jest większa liczba ośrodków specjalistycznych, w których pacjentowi mogłaby zostać zapewniona holistyczna, interdyscyplinarna opieka. W ramach oddziałów szpitalnych prowadzących leczenie pacjentów oparzonych konieczne jest natomiast upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz międzynarodowych standardów leczenia.

 

OFICJALNA GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI „OPARZENIA 2021”: