Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

„Profilaktyka zakażeń w oddziale oparzeń” – wykład z IV FLR BEFORE

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Podczas e-konferencji IV Forum Leczenia Ran BEFORE swoją wiedzą w zakresie profilaktyki zakażeń w oddziale oparzeń podzieliła się mgr Beata Śpiewak, pielęgniarka koordynująca w Małopolskim Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

„Profilaktyka zakażeń w oddziale oparzeń” – wykład z IV FLR BEFORE

Tytuł wykładu mgr Beaty Śpiewak brzmi „Profilaktyka zakażeń w oddziale oparzeń”

Jak podkreśliła podczas wykładu mgr Beata Śpiewak, dla pacjenta z urazem oparzeniowym znaczącym zagrożeniem w procesie leczenia i pobytu w szpitalu jest wystąpienie zakażenia szpitalnego, które wpływa na pogorszenie przebiegu choroby oparzeniowej, wydłuża czas pobytu, zwiększa liczbę występowania powikłań, jak również zwiększa koszty leczenia.

– Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi uchodzi obecnie za najważniejszy wskaźnik opieki medycznej nad pacjentem. W nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie takich elementów jak środowisko szpitalne, pacjent, osoby go odwiedzające, stosowane antybiotyki, higiena rąk personelu, właściwa pielęgnacja pacjenta, a także właściwa organizacja pracy w oddziale oparzeń.

Podczas wykładu specjalistka przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Przeprowadzono je na grupie 154 pacjentów, z czego odnotowano 94 zakażenia szpitalne u 35 pacjentów.

– Średni czas hospitalizacji takiego pacjenta wynosił ok. 45 dni, natomiast średni czas do rozpoznania zakażenia szpitalnego to 15 dni. Personel pracujący w oddziale oparzeń musi posiadać wiedzę i świadomość zapobiegania rozwojowi zakażeń u chorego oparzonego. W związku z tym wprowadziliśmy szereg procedur, które mają na celu stworzenie bariery ochronnej dla naszych pacjentów – podkreśliła podczas swojego wystąpienia mgr Beata Śpiewak.

Mgr Beata Śpiewak jest pielęgniarką koordynującą w Małopolskim Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.