Rany trudno gojące się na konferencji II Forum Zakażeń – jakie tematy się pojawią?

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Interdyscyplinarna konferencja II Forum Zakażeń to wydarzenie, na którym spotkają się eksperci z różnych dziedzin medycyny. Zakażenia to istotne zagadnienie w leczeniu ran, dlatego w programie konferencji pojawi się wiele zagadnień związanych z tą tematyką. Sprawdź, co przygotowaliśmy!

Konferencja II Forum Zakażeń odbędzie się 12-14 maja 2022 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance. Wydarzenie będzie prowadzone pod hasłem „Skuteczne rozwiązania w walce zakażeniami”. Wybitni eksperci, którzy w codziennej praktyce zajmują się różnymi aspektami problematyki zakażeń, przedstawią ciekawe wykłady i praktyczne warsztaty.

Konferencja II Forum Zakażeń jest skierowana do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, którzy są zainteresowani tematyką zakażeń: lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, mikrobiologów, położnych i ratowników medycznych. Ciekawe zagadnienia związane z zakażeniami przygotowano również dla osób zajmujących się leczeniem ran.

Tematyka ran trudno gojących się w programie II Forum Zakażeń

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie zakażeń to jeden z najważniejszych aspektów skutecznej terapii ran, dlatego zagadnieniom związanym z tą tematyką poświęcono dużo miejsca w programie konferencji II Forum Zakażeń.

Na konferencji omawiane będą takie tematy jak m.in.:

  • zakażenia bakteryjne, zakażenia grzybicze, zakażenia mieszane,
  • zakażenia szpitalne – leczenie i profilaktyka oraz nowe zagrożenia związane ze szczepami wieloopornymi,
  • pacjent w oddziale intensywnej opieki; sepsa i wstrząs septyczny;
  • procedury przygotowania pacjenta do zabiegu; zakażenie miejsca operowanego;
  • postępowanie z raną zakażoną i niezakażoną – w świetle obowiązujących wytycznych;
  • biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń;
  • antyseptyka, lawaseptyka, dezynfekcja.

Niższa opłata konferencyjna tylko do 14 marca

Uczestników, którzy zarejestrują się do 14 marca 2022 roku, obowiązuje niższa opłata konferencyjna, dlatego zachęcamy, by rejestrować się już teraz.