Newsy Obok slidera Opatrunki Zakażenia

Skuteczne usuwanie struktury biofilmu w leczeniu ran przewlekłych

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Rana z występującym biofilmem wymaga specjalistycznego postępowania
z uwzględnieniem odpowiednich protokołów leczenia oraz stosowania skutecznych produktów. Jak rozpoznać obecność biofilmu w ranie i skutecznie z nim walczyć? Przydatne może okazać się zastosowanie IODOSORB, sterylnego opatrunku z zawartością mikrogranulek kadeksomeru jodu.

Biofilm to heterogeniczna struktura bakteryjna, której obecność w ranie może spowodować opóźnienie lub całkowite zahamowanie procesu gojenia. Rany z występującym biofilmem stwarzają trudności w leczeniu, ponieważ struktury bakteryjne biofilmu wykazują zwiększoną tolerancję na środki chemiczne i biologiczne, w tym również na antybiotyki. Z tego powodu terapia ran z biofilmem powinna się odbywać według ściśle określonych protokołów, z wykorzystaniem produktów o udowodnionej skuteczności w zwalczaniu wysokozorganizowanych struktur bakteryjnych.

Jak rozpoznać biofilm w ranie?

Biofilm w wielu przypadkach może stwarzać trudności diagnostyczne. Rana z obecnością biofilmu może wykazywać następujące cechy kliniczne: niski wskaźnik przewlekłego stanu zapalnego, niewielki rumień, słaba granulacja, powiększanie powierzchni rany, wystąpienie lub nasilenie dolegliwości bólowych, wzmagający się przykry zapach.

Pomimo optymalnego postępowania rana z biofilmem często stwarza trudności w miejscowym leczeniu. O obecności biofilmu może również świadczyć niepowodzenie terapii antybiotykowej lub ponowne zahamowanie procesu gojenia po zakończeniu antybiotykoterapii.

Jak leczyć ranę z biofilmem?

Postępowanie z raną z biofilmem powinno się odbywać według specjalistycznego protokołu, który uwzględnia: ocenę samopoczucia pacjenta i stanu rany, stworzenie multidyscyplinarnego zespołu, który będzie prowadził holistyczne leczenie rany, kontrolę barier w gojeniu rany, podejmowanie bieżących decyzji o właściwym postępowaniu w leczeniu oraz regularną weryfikację wyników leczenia oraz stanu rany.

Pielęgnacja ran z biofilmem powinna się odbywać według strategii BBWC
(ang. biofilm-based wound care). Postępowanie to uwzględnia koncepcję leczenia ran TIME ze szczególnym podkreśleniem znaczenia opracowania rany oraz zastosowania sprawdzonego miejscowego środka przeciwdrobnoustrojowego.

Jak skutecznie zmniejszać obciążenie bakteryjne w ranie?

Opracowanie rany, czyli jej oczyszczenie z martwiczych i zanieczyszczonych tkanek, zmniejsza obciążenie biofilmem, co prowadzi do poprawy gojenia. Opracowanie rany powinno być wykonywane regularnie (co najmniej raz w tygodniu), ponieważ niezależnie od zastosowanej metody niemożliwe jest usunięcie wszystkich drobnoustrojów z rany, a pozostałe w niej bakterie mogą ponownie się namnażać i tworzyć dojrzały biofilm nawet
w ciągu kilku dni.

W celu skutecznego i trwałego usunięcia biofilmu wspólnie z opracowaniem rany należy miejscowo stosować skuteczne środki przeciwdrobnoustrojowe, które będą niszczyć pozostałe w ranie bakterie. Takie postępowanie pozwoli osiągnąć poprawę stanu rany i wdrożyć kolejne etapy leczenia, np. terapię podciśnieniową (NPWT).

Środek przeciwdrobnoustrojowy – jak go wybrać?

Środek przeciwdrobnoustrojowy stosowany na ranę z biofilmem powinien wykazywać potwierdzoną w badaniach skuteczność przeciw dojrzałemu biofilmowi. Takim produktem jest IODOSORB.

IODOSORB to linia sterylnych środków przeciwdrobnoustrojowych zawierających kadeksomer jodu, których podstawowym zadaniem jest oczyszczanie łożyska rany z tkanki martwiczej oraz zwalczanie zakażenia.

IODOSORB usuwa bariery hamujące procesy gojenia się rany dzięki swojemu podwójnemu działaniu:

  1. niszczy drobnoustroje,
  2. usuwa martwicę i absorbuje wydzielinę.

Cząsteczka kadeksomeru to unikalna trójwymiarowa usieciowana polisacharydowa macierz skrobiowa zawierająca jod, który jest uwalniany tylko wtedy, gdy dochodzi do kontaktu z wysiękiem. W obecności wysięku mikrogranulki polisacharydowe pęcznieją, pochłaniają wydzielinę, przyczyniając się do usunięcia tkanki martwiczej, oczyszczenia rany, a jednocześnie odwadniają macierz biofilmu.

W miarę pęcznienia następuje powolne, przedłużone uwalnianie jodu do rany. Unikalna matryca kadeksomeru zapewnia powolne i długotrwałe uwalnianie jodu, co sprawia, że nie ma konieczności częstej zmiany opatrunku (duży rezerwuar uwalnianego czynnika przeciwdrobnoustrojowego).
W technologii mikrogranulek jod jest wykorzystywany jako środek przeciw patogenom o szerokim spektrum działania. Jod jest dostarczany w stałych, niskich, ale terapeutycznie skutecznych stężeniach, zamiast wysokich i impulsowych dawek, które mogą być cytotoksyczne (jak w przypadku preparatów starszej generacji). Dzięki temu sposobowi działania wymagane stężenie jodu ma minimalną cytotoksyczność in vitro i nie indukuje toksyczności komórkowej u pacjentów.
W miarę uwalniania jodu barwa IODOSORB zmienia się z brązowej na białą, co sygnalizuje konieczność zmiany opatrunku.

Wysoka skuteczność IODOSORBU została potwierdzona w niezależnym przeglądzie Cochrane’a (Cochrane Review), gdzie na podstawie systematycznej weryfikacji badań klinicznych pochodzących z różnych krajów wyselekcjonowano IODOSORB jako jeden ze skutecznych środków w leczeniu owrzodzeń podudzi.

IODOSORB jest dostępny w formie „klasycznego” opatrunku oraz pod postacią maści.

Sprawdź, jak działa IODOSORB:

Pobierz ciekawe materiały edukacyjne:

Artykuł powstał we współpracy z firmą Smith&Nephew.

Źródła:

G. Schultz, T. Bjarnsholt I in., “Consensus guidelines for the identification and treatment of biofilms in chronic nonhealing wounds”, “Wound Repair and Regeneration” 2017, 25(5): 744-757.

E. Roche, E. Woodmansey I in., “Cadexomer iodine effectively reduces bacterial biofilm in porcine wounds ex vivo and in vivo”, “International Wound Journal” 2019, 16(3): 674-683.

S. Schwarzer, G.A. James i in., “The efficacy of topical agents used in wounds for managing chronic biofilm infections: A systematic review”, “Journal of Infection” 2020, 80(3): 261-270.

O’Meara S, Al-Kurdi D, Ologun Y, Ovington LG, “Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers (Review) O’Meara S, Al-Kurdi D, Ologun Y, Ovington LG” , Cochrane review, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration and published in The Cochrane Library 2010, Issue 10

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *