Weź udział w konkursie i wygraj bilety na II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego!

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

W ramach konferencji II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego ponownie zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest m.in. bezpłatny udział w wydarzeniu wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wstępem na wydarzenia towarzyszące. Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”. 

Konferencja II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego, której portal ForumLeczeniaRan.pl jest patronem medialnym, odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem. Wydarzenie poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim specjalistów praktyków, którzy na co dzień profesjonalnie czuwają nad znieczulanym pacjentem, a także interdyscyplinarnie zajmują się nim w ramach intensywnej terapii. Na wydarzenie można zarejestrować się pod tym linkiem.

Jakie nagrody są przewidziane dla zwycięzców?

Autorzy najlepszych prac naukowych zgłoszonych do czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” mogą wygrać następujące nagrody:

  • dla Autorów 3 najlepszych prac naukowych: bezpłatny wstęp na konferencję II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz bezpłatny wstęp na 2 kolacje i wydarzenia towarzyszące;
  • dla Autorów 3 wyróżnionych prac naukowychbezpłatny wstęp na konferencję II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego;
  • dla Autorów pozostałych prac naukowych zakwalifikowanych do publikacjiroczna prenumerata czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”.

Zgłoś pracę naukową do konkursu!

Jakie są zasady udziału w konkursie?

Konkurs polega na przesłaniu pracy naukowej do czasopisma „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”. Czasopismo to trafia do wielu zespołów anestezjologicznych w Polsce i stanowi interdyscyplinarną platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim. Redaktorem naczelnym „Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” jest dr n. o zdr. Paweł Witt z Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a także Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji II Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba związana zawodowo z medycyną. Uczestnicy mogą zgłosić pracę oryginalnąpracę poglądową/przeglądową lub opis przypadku o charakterze naukowym, mieszczącą się w problematyce czasopisma. Zgłoszone prace powinny być zgodne z Procedurą Redakcyjną oraz Instrukcjami dla Autorów (więcej informacji znajduje się tutaj w zakładkach „Procedura Redakcyjna” i „Instrukcje dla Autorów”).

Zobacz Regulamin konkursu.

Zgłoszenie pracy naukowej do udziału w Konkursie wymaga zamieszczenia w formularzu zgłoszeniowym następującej informacji: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Konkursu” wraz z datą akceptacji Regulaminu. Informację tę należy zamieścić w rubryce „Uwagi” w formularzu zgłoszenia pracy. Zgłoszenie niezawierające powyższych informacji nie zostanie dopuszczone do Konkursu.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać do dnia  3 kwietnia 2023 r. Wyłonienie zwycięzców zostanie ogłoszone 24 kwietnia 2023 r.

Zgłoś pracę naukową do konkursu!