Wygojenie ZSC w dwa miesiące? Z odpowiednią strategią leczenia to możliwe

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Leczenie ran trudno gojących się w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej to skomplikowany i długotrwały proces, szczególnie w przypadku współistniejącego zakażenia. Gojenie ran zainfekowanych można jednak znacznie przyspieszyć dzięki stosowaniu specjalistycznych protokołów terapii oraz nowoczesnych, skutecznych produktów.

Rany i owrzodzenia występujące w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej są obarczone wysokim ryzykiem zakażenia. Jest to związane z upośledzeniem mechanizmów immunologicznych zarówno w wymiarze ogólnoustrojowym, jak i miejscowo, w obrębie rany. Neuropatia oraz niedokrwienie kończyny zmniejszają odporność na patogeny. Szacuje się, że nawet w 80% przypadków ZSC występuje zakażenie.

Infekcja rany jest głównym czynnikiem wydłużającym proces gojenia. Dlatego szczególnie istotne jest, by w leczeniu ran stosować strategie, opatrunki specjalistyczne oraz preparaty, które zapewnią kontrolę obciążenia mikrobiologicznego, infekcji oraz stanu zapalnego.

Strategia TIME – skuteczne zarządzanie infekcją w ranie

Postępowanie terapeutyczne zgodne ze strategią TIME pozwala skutecznie zarządzać infekcją i kontrolować proces gojenia poprzez wykonywanie określonych procedur: regularne oczyszczanie łożyska rany (etap T – Tissue debridement), kontrolę obciążenia mikrobiologicznego, infekcji i zapalenia (etap I – Infection and inflammation control), zarządzanie raną w optymalnie wilgotnym środowisku (etap M – Moisture balance) oraz pielęgnację brzegów rany i wspieranie procesu naskórkowania, czyli etap E (Edges, epidermization).

Skuteczność protokołu leczenia można jednak osiągnąć jedynie przy zastosowaniu nowoczesnych, skutecznych produktów dedykowanych terapii trudno gojących się ran.

Specjalistyczne produkty warunkiem skuteczności leczenia

Podczas oczyszczania łożyska rany (etap T strategii TIME) można  wykorzystać produkt o działaniu bójczym, który usprawni usuwanie z rany mikroorganizmów i martwych komórek, a jednocześnie będzie zapobiegał namnażaniu w łożysku rany drobnoustrojów. Takim produktem jest Granudacyn® firmy Mölnlycke, który poza działaniem oczyszczającym wspiera gojenie ran poprzez zapewnienie wilgotnego środowiska gojenia. Granudacyn® nie wykazuje właściwości cytotoksycznych i nie powoduje alergii ani podrażnień. Zastosowanie produktu w formie żelu Granudacyn® żel wspiera proces autooczyszczania rany i docelową demarkację martwicy.

Kontrola obciążenia mikrobiologicznego, infekcji i zapalenia (etap I strategii TIME) powinna uwzględniać stosowanie opatrunków specjalistycznych o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Produkty te pomogą zmniejszyć kolonizację bakteryjną w ranie i zabezpieczą ją przed reinfekcją. Przykładami skutecznych opatrunków antybakteryjnych są opatrunki ze srebrem, których efekty terapeutyczne są na wagę złota: Mepilex® Ag, Mepilex® Border Ag, Exufiber® Ag+. Opatrunki te należy dobierać w zależności od rodzaju rany, jej głębokości i ilości wysięku. Dzięki zawartości siarczanu srebra skutecznie zwalczają bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby, np. Candida, w tym również szczepy oporne.

Zapewnienie optymalnie wilgotnego środowiska rany (etap M strategii TIME) to w przypadku zainfekowanych ran o podłożu cukrzycowym duże wyzwanie terapeutyczne. Tego rodzaju rany charakteryzują się w wielu przypadkach znacznym wysiękiem treści ropnej lub surowiczo-ropnej. Z tego powodu stosowany na tego rodzaju rany opatrunek powinien się charakteryzować wysoką absorpcją i retencją, co zminimalizuje ryzyko przesiąkania opatrunku. Takie właściwości ma żelujący opatrunek włóknisty Exufiber® Ag+, który skutecznie pochłania wydzielinę z rany i przekazuje ją do opatrunku wtórnego, dzięki czemu stwarza optymalne środowisko gojenia. Ma to również znaczenie na etapie pielęgnacji brzegów rany (etap E strategii TIME), ponieważ opatrunek zabezpiecza brzegi rany przed maceracją.

Efekt terapii na wagę złota

Specjalistyczne postępowanie terapeutyczne z uwzględnieniem dobranych do potrzeb pacjenta opatrunków specjalistycznych oraz preparatów bójczych pozwala osiągnąć wygojenie nawet trudnych przypadków w krótkim czasie.

Poniżej przedstawiamy dwa studia przypadków, które dowodzą, że przy zastosowaniu skutecznych, zalecanych przez ekspertów rozwiązań zespół stopy cukrzycowej można wyleczyć już w dwa miesiące.

Czy da się wygoić owrzodzenie stopy w ZSC w 56 dni? Case study i zdjęcia

Case study udostępnione dzięki uprzejmości mgr Magdaleny Mróz.

Czy można wyleczyć przetokę w ZSC w 45 dni? Z odpowiednią terapią to możliwe [CASE STUDY I ZDJĘCIA]

Case study udostępnione dzięki uprzejmości dr. Konrada Pańczaka.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Mölnlycke.

Źródła:

 1. Dissemond J et al. Evidence for silver in wound care, meta-analysis of clinical studies from 2000–2015. J Dtsch Dermatol Ges. 2017 May;15(5):524-535.
 2. Gee Kee E et al Randomized controlled trial of three burns dressings for partial thickness burns in children. Burns. 2015 Aug;41(5):946-55
 3. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
 4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
 5. Dhataryija K et al. An open, non comperative multicentre evaluation of performance and safety using an antimicrobial exudate transfer dressing on diabetic foot ulcers. A case series. J. Wound Care 2016; 25(5): 256–265.
 6. Chadwick P, Taherinejad F, Hamberg K, Waring M. Clinical and scientific data on a silver-containing soft-silicone foam dressing: an overview. Journal of Wound Care 2009;18(11):483-491.
 7. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 8. Gee Kee E et al. Cost-effectiveness of silver dressings for paediatric partial thickness burns: An economic evaluation from a randomized controlled trial. Burns. 2017 Jun;43(4):724-732.
 8. Silverstein P. et al. Anopen, parallel, randomized, comparative, multicenter study to evaluate the cost-effectiveness, performance, tolerance, and safetyof a silver contain in soft silicone foam dressing vs silver sulfadiazine cream. J BurnCareRes. 2011 Nov-Dec; 32(6).
 9. Zurcher S, Krapfl L, Burds A. Reducing postoperative surgical site infections in coronary artery bypass graft patients. Poster presentation at the 45th Annual Conference of the Wound Ostomy and Conti¬nence Nurses Society, Seattle, WA, US 2013.
 10. Davis, S. C., Li, J. , Gil, J., Head, C., Valdes, J., Glinos, G. D., Solis, M. , Higa, A. and Pastar, I. (2019), Preclinical evaluation of a novel silver gelling fiber dressing on Pseudomonas aeruginosa in a porcine wound infection model. Wound Rep Reg, 27: 360-365
 11. Gil et at. 2017. Evaluation of a Gelling Fiber Dressing with Silver to Eliminate MRSA Biofilm Infec¬tions and Enhance the Healing. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 – 09, 2017, San Diego, CA, USA.
 12. Surgical Materials Testing Laboratory. BS EN 13726-1:2002: Test methods for primary wound dressings. Mölnlycke Health Care. Data on file. (2014).