Zastosowanie opatrunku GRASSOLIND® w procesie leczenia ran przewlekłych

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Autor pracy: Agnieszka Białomyzy

Wprowadzenie:

Stawiając na profesjonalizm, Firma HARTMANN – światowy producent wyrobów medycznych – stworzyła innowacyjną grupę opatrunków specjalistycznych niezbędnych w leczeniu trudno gojących się ran. Rany przewlekłe to rany niepoddające się leczeniu. Kryterium czasu to okres 6-8 tygodni. Rany przewlekłe mogą powstawać z różnych powodów, najczęściej stanowią powikłanie przewlekłej niewydolności żylnej (ok. 80%), cukrzycy, przebywania przez dłuższy czas w pozycji leżącej (odleżyny), przewlekłej niewydolności tętniczej, chorób układu limfatycznego, zaburzeń metabolicznych, hematologicznych, nowotworowych, czy też powikłań pooperacyjnych.

Jeden ze standardów leczenia ran określa akronim TIME. Obejmuje on cztery kluczowe zagadnienia:

  1. T (Tissue) – Oczyszczenie rany.
  2. I (Inflammation) – Ograniczenie cytokin zapalnych, aktywności proteaz, obciążenia bakteryjnego.
  3. M (Moisture) – Wchłanianie wydzieliny, utrzymanie wilgotnego środowiska i czystego łożyska rany.
  4. E (Edge) – Ponowna realizacja faz T.I.M., umożliwienie epitelializacji.

Zgodnie z koncepcją T.I.M.E. wartym zwrócenia uwagi jest opatrunek Grassolind®, który zapewnia niezbędny film tłuszczowy, dzięki czemu zapobiega nadmiernemu parowaniu z rany i skóry, co przyczynia się do zachowania naturalnego balansu wilgoci.

Grassolind® to opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowany maścią niezawierającą składników czynnych i uczulających.

  • Do zaopatrywania skóry uszkodzonej, ran suchych i powierzchniowych takich jak otarcia, rany szarpane, tłuczone, oparzenia.
  • Można zastosować przy opatrywaniu miejsca pobrania i przeszczepu skóry.
  • Zapewnia niezbędny film tłuszczowy oraz jest polecany w dermatologii dla pacjentów o delikatnej skórze i z uczuleniami lekowymi.
  • Zmiany dokonuje się razem z niezbędnym opatrunkiem wtórnym, np. HydroClean® plus, HydroTac®/HydroTac® Comfort, Zetuvit® Plus.

Przebieg procesu leczenia rany przewlekłej z wykorzystaniem opatrunku Grassolind® – studium przypadku

Opis przypadku:

Pacjentka z RZS, cukrzycą typu 2, niewydolnością żylną zgłosiła się do Poradni Leczenia Ran Eter-Med w Gdańsku z owrzodzeniami w okolicy stawu skokowego pokrytymi tkanką martwiczą, obfitym wysiękiem oraz zapachem bakteryjnym.  Chora zgłaszała intensywny ból pulsacyjny w rożnych punktach czasowych. Według skali numerycznej NRS (Numerical Rating Scale) 0 – 10 pkt., gdzie 0 to brak bólu, a 10 to najgorszy wyobrażalny ból, wskazywała na 9-10. Po wnikliwej analizie dokumentacji medycznej oraz wywiadzie i uzyskaniu świadomej zgody pacjentki na terapię rozpoczęto leczenie owrzodzeń.  Rany zdezynfekowano, znieczulono miejscowo, oczyszczono chirurgicznie, pobierano dwukrotnie wymaz z ran (przed antybiotykoterapią celowaną i po). Zaaplikowano bezpośrednie stosowanie ozonu na ranę w postaci mieszaniny ozonowo-tlenowej z użyciem buta ozonowanego połączonego przy pomocy drenu z generatorem ozonu o wartości 70 µg/ml przez 30 min w celu uzyskania działania przeciwbakteryjnego, przeciwgrzybiczego oraz przeciwwirusowego wpływającego na proces leczenia ran przez okres 10 dni.  Dodatkowo stosowano terapię podciśnieniową z jednoczesnym zastosowaniem opatrunku Grassolind® (10 cm x 10 cm) w miejscu owrzodzeń, a zwłaszcza na widocznej kości piszczelowej, zapobiegając tym samym uszkodzeniu kości podczas stosowania terapii podciśnieniowej. Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowany neutralną maści, niezawierającą składników czynnych i uczulających, zapobiegał maceracji skóry wokół ran. Proces leczenia trwał 2,5 miesiąca. Obecnie pacjentka jest w trakcie naskórkowania wyłącznie z użyciem opatrunku Grassolind® (10 cm x 10 cm).

Pacjentka, lat 66, w chwili przyjęcia do Poradni Leczenia Ran Eter-Med.
Po 3 tygodniach leczenia terapią podciśnieniową i opatrunkiem Grassolind®.
Rana po 2,5 miesiąca leczenia.
Kontynuacja leczenia opatrunkiem Grassolind®.

Wnioski z leczenia:

  • Obserwacje kliniczne procesu leczenia rany wskazują, że połączenie OT i NPWT z jednoczesnym zastosowaniem opatrunku Grassolind® skraca czas, obniża koszty terapii oraz poprawia jakość życia (skrócenie czasu antybiotykoterapii, działanie przeciwbakteryjne, przeciwbólowe w trakcie zmian opatrunków) w trakcie leczenia.
  • Zastosowanie opatrunku Grassolind® w odpowiedniej fazie leczenia rany lub, jak w opisywanym przypadku, w połączeniu z terapią NPWT przynosi satysfakcjonujące rezultaty.