„Zespół stopy cukrzycowej w praktyce pielęgniarskiej” – wykład mgr Anny Mirosz z IV Forum Leczenia Ran BEFORE

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Podczas drugiego dnia konferencji IV FLR BEFORE uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat leczenia ran trudno gojących się o zróżnicowanej etiologii. Jedną z ciekawych prelekcji wygłosiła mgr Anna Mirosz, która opowiedziała o leczeniu owrzodzeń cukrzycowych z perspektywy pielęgniarki.

Wykład mgr Anny Mirosz odbył się w ramach sesji V – „Zespół stopy cukrzycowej – wyzwania dla zespołu interdyscyplinarnego”.

Jak powiedziała mgr Anna Mirosz we wstępie do swojego wykładu, zespół stopy cukrzycowej to najgroźniejsze powikłanie cukrzycy:

– Owrzodzenie cukrzycowe to rana szczególna, która niezauważona, zlekceważona lub źle prowadzona w krótkim czasie może doprowadzić do zakażenia miejscowego, ogólnego, a nawet do zagrożenia życia.

Mgr Anna Mirosz omówiła w swoim wykładzie zastosowanie w leczeniu ran cukrzycowych strategii TIME oraz konsensusu „Higiena rany”. Mgr Anna Mirosz przedstawiła także słuchaczom przygotowany przez zespół ekspertów ze Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran dokument „Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się”, który z powodzeniem może być stosowany w terapii owrzodzeń cukrzycowych.

Jak podkreśliła mgr Anna Mirosz, opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej obejmuje wiele aspektów – nie tylko zmianę opatrunku, ale również współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin oraz edukację pacjenta i jego opiekunów. Ekspertka zwróciła uwagę, że w procesie gojenia ran przewlekłych może wystąpić wiele wyzwań, dlatego bardzo ważne jest, by opiekę nad pacjentem sprawował interdyscyplinarny zespół.

Mgr Anna Mirosz to pielęgniarka z ponad 10-letnim doświadczeniem w leczeniu ran trudno gojących się. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

Poniżej przedstawiamy nagranie wykładu mgr Anny Mirosz podczas IV Forum Leczenia Ran BEFORE: