Coraz więcej zakażeń grzybami lekoopornymi

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Naukowcy na łamach czasopisma „Pathogens and Immunity” wskazują, że na całym świecie rośnie liczba przypadków zakażeń grzybami lekoopornymi. Infekcje te powodują prawie 1,7 mln zgonów rocznie.

Grzybicę skóry powoduje najczęściej kontakt skóry z mikroorganizmami znajdującymi się w glebie lub na powierzchniach przedmiotów (np. prysznice w miejscach publicznych), narażenie na zakażone zwierzęta domowe. Możliwe jest także zarażenie się od innego człowieka. Typowe objawy grzybicy skóry to wysypka, swędzenie, pieczenie i podrażnienie skóry. Na infekcje grzybicze najbardziej podatni są pacjenci po operacjach onkologicznych i przeszczepach, otrzymujących leki wpływające na układ odpornościowy.

Globalny wzrost liczby lekoopornych zakażeń grzybiczych

W „Microbial Cell” opublikowano dane wskazujące na to, że na całym świecie dochodzi do ponad 150 mln poważnych infekcji grzybiczych, które rocznie zabijają prawie 1,7 mln osób.

Prof. Thomas McCormick i Prof. Mahmoud Ghannoum, specjaliści dermatologii z Case Western Reserve University School of Medicine na łamach czasopisma „Pathogens and Immunity” alarmują o globalnym wzroście liczby lekoopornych zakażeń grzybiczych. Prof. McCormick wskazał, ze problem ten nie dotyczy tylko poszczególnych pacjentów, a WHO uznała to za powszechne zagrożenie, które, jeżeli nie zostanie opanowane, może mieć wpływ na całe systemy opieki zdrowotnej.

Jednym z największych zagrożeń jest pojawienie się gatunków grzybów wykazujących oporność wobec leków, takich jak Candida auris i Trichophyton indotineae.

W badaniu opublikowanym na łamach czasopisma „Emerging Infectious Diseases” zespół badaczy z Ghannouma przy współpracy Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opisał przypadek grzyba Trichophyton indotineae, który stał się oporny na leki, a także przenosi się drogą płciową. Gatunek ten pojawił się w Chinach, krajach europejskich, Kanadzie i Australii, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Iranie.

Konieczność podjęcia wspólnych działań

Autorzy pracy w „Pathogens and Immunity” podkreślają konieczność edukacji i zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat grzybów wielolekoopornych.

– Świadczeniodawcy muszą nadać priorytet stosowaniu testów diagnostycznych w przypadku nieznanej infekcji grzybiczej. Wczesne wykrycie może mieć ogromne znaczenie w poprawie wyników leczenia pacjentów – zaznaczył prof. Ghannoum.

Badacze wskazują także konieczność przeprowadzania badań wrażliwości na leki przeciwgrzybicze, zwiększenie liczby wykwalifikowanych laboratoriów, zdolnych do wykonywania testów, i odpowiednie ich finansowanie. Eksperci zaznaczają, że sprostanie wyzwaniu, jakim jest oporność na środki przeciwgrzybicze, wymaga wspólnych działań pracowników ochrony zdrowia, badaczy, decydentów i przemysłu farmaceutycznego. Współpraca ta ma przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentem poprzez zapewnienie skutecznego leczenia i zapobieganiu dalszej eskalacji problemu.

Źródło: PAP