Jak przyspieszyć gojenie ran? 3 ważne zasady

Ten tekst przeczytasz w 4 min.

Gojenie ran uzależnione jest od wielu czynników – rodzaju urazu, jego lokalizacji i indywidualnych predyspozycji organizmu. Proces ten mogą wydłużać choroby przewlekłe, niedobory składników odżywczych, infekcja rany, a także nieprawidłowe leczenie. W procesie terapeutycznym istotny jest więc dobór odpowiedniego postępowania oraz specjalistycznych produktów, takich jak SutriSept® Hydrożel, który zapewnia optymalne środowisko gojenia.

Rany trudno gojące się wciąż są wyzwaniem dla medycyny i stanowią poważny problem ekonomiczny dla systemu ochrony zdrowia. Tymczasem odsetek ran przewlekłych wciąż wzrasta, co ma związek ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącą zachorowalnością na choroby cywilizacyjne (cukrzyca, miażdżyca, otyłość), które wydłużają proces gojenia. Leczenie miejscowe zgodne z aktualnymi wytycznymi – z zastosowaniem specjalistycznych opatrunków i preparatów – jest kluczowym elementem leczenia trudno gojących się ran.

Według literatury naukowej korzystne skutki terapeutyczne przynosi wdrożenie strategii TIMERS lub MOISTS, które w głównej mierze opierają się na prawidłowym oczyszczaniu, odkażaniu rany oraz zapewnianiu jej odpowiednio wilgotnego środowiska gojenia. SutriSept® Hydrożel jest produktem, który może zostać wykorzystany na wszystkich tych etapach, a przy tym działa przeciwdrobnoustrojowo i przyspiesza gojenie się ran.

Dlaczego rany się nie goją?

Na wydłużony proces gojenia się ran wpływa wiele czynników, poczynając od stanu rany i jej wielkości, przez stan zdrowia i kondycję pacjenta, aż po powikłania, takie jak infekcja rany czy wtórny uraz.

Czynniki wydłużające gojenie można podzielić na kliniczne (otyłość, wiek, niedożywienie, odwodnienie, choroby współistniejące), niekliniczne (unieruchomienie, brak opieki, zmniejszona zdolność do samoopieki, sytuacja ekonomiczna chorego) oraz czynniki ze strony systemu ochrony zdrowia (źle postawiona diagnoza, brak wiedzy personelu medycznego). Również nieprawidłowy dobór postępowania z raną może wydłużać proces gojenia, szczególnie w fazie zapalnej, i doprowadzać do postępującej degradacji tkanki. Dlatego w procesie terapeutycznym tak istotna jest ocena rany i czynników ryzyka, które mogą wydłużać gojenie, a także dobór prawidłowej strategii leczenia z wykorzystaniem specjalistycznych środków.

TIMERS i MOISTS – strategie leczenia ran zalecane przez specjalistów

Miejscowe leczenie ran trudno gojących się, bez względu na etiologię, podlega tym samym zasadom. W literaturze naukowej wyróżniono kilka strategii postępowania z raną. Wśród nich znajdują się m.in. systemy TIMERS/DIMERS oraz MOIST(S).

System TIMERS/DIMERS opiera się na 6 etapach:

T – oczyszczenie tkanek,

I – redukcja stanu zapalnego,

M – utrzymanie wilgotności gojenia,

E – zapewnienie odpowiednich warunków do epitelizacji i zamknięcia owrzodzenia;

R – wsparcie regeneracji tkanek;

S – czynnik społeczny – edukacja i opieka nad chorym i raną, wsparcie i pomoc socjalna w środowisku domowym uzależniona od potrzeb chorego i ustalona z chorym lub opiekunami.

System MOIST(S) również opiera się na 6 etapach:

M – balans wilgotności,

O – likwidacja hipoksji,

I – likwidacja infekcji,

S – modyfikacja gojenia,

T – zarządzanie tkanką (z zastosowaniem obojętnych płynów do pielęgnacji ran, oczyszczenia rany),

S – wsparcie socjalne.

3 ważne zasady, które przyspieszają gojenie ran

Rekomendowane przez ekspertów z dziedziny leczenia ran wyżej opisane systemy mają wiele cech wspólnych. Duży nacisk kładziony jest przede wszystkim na prawidłowe odkażenie rany, jej oczyszczenie i nawilżenie. SutriSept® Hydrożel wspiera wszystkie te procesy, dzięki czemu zapewnia ranie prawidłowe środowisko gojenia, zmniejsza ryzyko infekcji oraz wpływa na szybsze zamknięcie się rany.

  1. Oczyszczanie

Prawidłowe oczyszczenie rany z zanieczyszczeń mechanicznych i mikrobiologicznych jest podstawowym elementem leczenia ran. Nieprawidłowo oczyszczona lub zanieczyszczona rana nie będzie goić się prawidłowo. Zanieczyszczenie może prowadzić do wystąpienia poważnych powikłań, np. infekcji.

  1. Odkażanie

W praktyce klinicznej zaleca się, by ranę dezynfekować za pomocą specjalistycznych produktów służących do odkażania ran. Są to antyseptyki, które nie tylko dezynfekują ranę, ale także zapewniają jej odpowiednio wilgotne środowisko gojenia i działają przeciwdrobnoustrojowo. Preparaty odkażające stosuje się w celu profilaktyki przed infekcją lub w celu zwalczenia infekcji.

  1. Nawilżenie

Odpowiednio wilgotne środowisko rany wpływa na jej prawidłowe gojenie się. W celu utrzymania optymalnej wilgotności zaleca się stosowanie specjalistycznych opatrunków maści lub żeli, które wspomagają naturalne procesy gojenia, a jednocześnie oczyszczają ranę. Przykładem takiego żelu jest SutriSept® Hydrożel, który bezboleśnie nawilża ranę, oczyszcza ją i zapewnia jej odpowiednio wilgotne środowisko.

SutriSept® Hydrożel wielokierunkowo wspiera gojenie się ran

SutriSept® Hydrożel to nowej generacji preparat do antyseptycznego nawilżania, ochrony oraz pielęgnacji ran i oparzeń. Ten hydrożelowy opatrunek działa wielokierunkowo – jednocześnie odkaża, oczyszcza i nawilża ranę, a także zapobiega infekcji. SutriSept® Hydrożel zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksamer 188 – niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran. Hydrożel utrzymuje czystość i odpowiednią wilgotność rany, bezboleśnie nawilża ranę, działa przeciwdrobnoustrojowo i przyspiesza gojenie. SutriSept Hydrożel® wykazuje szybką aktywność bakteriobójczą (log 10 ≥ 5) w warunkach brudnych dla szczepów referencyjnych P. aeroginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae w czasie zetknięcia 1 min. Jest również kompatybilny ze wszystkimi opatrunkami na rany i bezpieczny w długotrwałym stosowaniu.

SutriSept® Hydrożel można stosować zarówno na rany zakażone, jak i niezakażone. W miejscu nałożenia preparat tworzy warstwę ochronną jak opatrunek, dzięki czemu mikroorganizmy nie przywierają do obszaru rany. Środek może pozostawać w dnie rany przez okres kilku dni (do 7 dni) – w tym czasie zapewnia odkażenie poprzez regularne oczyszczenie oraz nawilżenie. Warstwa ochronna utworzona przez hydrożel jest barierą pomiędzy raną a opatrunkiem, a więc minimalizuje przywieranie opatrunku do rany i ogranicza wzrost drobnoustrojów. SutriSept® Hydrożel jest również odpowiedni do nawilżania materiałów opatrunkowych oraz materiałów medycznych, które wyschły, przywarły do powierzchni rany i uległy zanieczyszczeniu.

 

Przeczytaj także: Co zamiast antybiotyku na ranę zakażoną? Walka z infekcją bez zwiększania oporności bakterii

Źródła:

Interdyscyplinarna grupa ekspertów: M. Kucharzewski, El. Szkiler, G. Krasowski i wsp., „Algorytmy i wytyczne postępowania terapeutycznego w ranach trudno gojących się” w: „Forum Leczenia Ran” 2020;1(3), str. 95-116

Raport badania skuteczności antybakteryjnej Raport A 14085-3, zgodnie z wymaganiami normy EN 1327 (2012/FprA1:2013)