Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Jaki związek mają białka PARP1 i IDO1 z przebiegiem czerniaka błon śluzowych?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Wzrost ilości dwóch białek: PARP1 i IDO1 w komórkach nowotworowych wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem u pacjentów z czerniakiem błon śluzowych – wykazali naukowcy. Jak twierdzą, ograniczenie aktywności tych białek może poprawić wyniki leczenia tego nowotworu.

Jaki związek mają białka PARP1 i IDO1 z przebiegiem czerniaka błon śluzowych?

Głównymi autorami badania są dr hab. n. med. Piotr Donizy z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts General Hospital.

– We współpracy z prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda i Massachusetts General Hospital oraz gronem naukowców z 11 ośrodków naukowych z całego świata m.in. z Hiszpanii, Japonii i Tajwanu wykazaliśmy, że wzrost ilości dwóch białek, PARP1 i IDO1, w komórkach nowotworowych wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem u pacjentów z czerniakiem błon śluzowych – powiedział dr Piotr Donizy.

Jaką rolę odgrywają w organizmie białka PARP1 i IDO1?

Naukowiec dodał, że jest to pierwsza na świecie analiza znaczenia prognostycznego obecności białek PARP1 i IDO1, która bazowała na materiale klinicznym zgromadzonym w jednej z największych na świecie grup badawczych pacjentów z tym nowotworem złośliwym.

Jak tłumaczy, białko PARP1 jest zaangażowane m.in. w naprawę uszkodzeń DNA, natomiast IDO1 jest enzymem uczestniczącym m.in. w regulacji odpowiedzi immunologicznej.

– To przełomowe badanie może być punktem zwrotnym w leczeniu tej grupy pacjentów w przyszłości, jak również może stać się punktem wyjścia do testowania klinicznego inhibitorów PARP1 i IDO1, czyli podwójnego hamowania aktywności tych dwóch białek.

Ekspert dodał, że są one obecnie testowane in vitro, bądź już stosowane w leczeniu innych nowotworów złośliwych.

Dr Dionizy zwrócił również uwagę, iż potencjalne zahamowanie aktywności obydwu białek mogłoby znacząco ograniczyć potencjał inwazyjny komórek czerniaka błon śluzowych i w przyszłości poprawić wyniki leczenia i rokowanie pacjentów z tym bardzo rzadkim nowotworem, dla których wciąż współczesna onkologia ma ograniczony zestaw opcji terapeutycznych.

Wyniki tego badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Cells. Czerniak błon śluzowych stanowi mniej niż 2 proc. wszystkich czerniaków występujących u ludzi. Jest źle rokującą odmianą czerniaka. Najczęściej występuje w obrębie jamy ustnej i nosowej, końcowym odcinku jelita grubego i w obrębie sromu.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

Przeczytaj także: Powikłania po kaniulacji żył głównych

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece „: