Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/kaimalak/flr.everethnews.pl/public_html/wp-content/themes/gce-v2/single.php on line 18

Najczęstsze powikłania po tracheostomii

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Zabieg tracheostomii polega na wytworzeniu przetoki pomiędzy tchawicą a skórą. Wykonuje się go w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. Jakie są naczęstsze powikłania przy tym zabiegu?

Najczęstsze powikłania po tracheostomii

Wśród najczęstszych powikłań po tym tracheostomii wymienia się krwawienie, przebicie ściany tylnej tchawicy, powstanie przetoki tchawiczo-przełykowej, powstanie odmy opłucnowej, śródpiersiowej, a także ropienie wokół rurki tracheostomijnej.

Jakie są wskazania do wykonania tracheostomii?

Tracheostomię wykonuje się w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, rozległego urazu twarzoczaszki uniemożliwiającego intubację oraz nacieku nowotworowego zwężającego tchawicę. Zabieg ten przeprowadza się również jako forma zabezpieczenia dróg oddechowych w czasie operacji, w sytuacji kiedy nie ma możliwości intubacji dotchawiczej, a także jako przedłużona intubacja (> 8 dni).

Jak wykonuje się tracheostomię?

Tracheostomię wykonuje się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Podczas zabiegu pacjent leży na plecach z głową odchyloną do tyłu. Ważne jest tu również, aby umiejscowić chrząstkę tarczowatą i chrząstkę pierścieniowatą krtani, ponieważ nacięcie wykonuje się tuż poniżej chrząstki pierścieniowatej. Nacina się poprzecznie kilkucentymetrowy odcinek skóry, tkanki podskórnej i powięzi.

W przypadku, kiedy tarczyca dosięga 1. lub 2. chrząstki tchawiczej, przecina się wówczas jej węzinę. Następnie wycinany jest owalny otwór w tchawicy, pomiędzy 2. a 3. chrząstką pierścieniowatą.

Kolejnym etapem zabiegu jest rozszerzenie kleszczykami otworu w tchawicy oraz wprowadzenie i uszczelnienie balonem rurkę tracheostomijną. Wówczas wprowadza się do rurki cewnik, którego zadaniem jest odessanie zawartości dróg oddechowych.

Po zabiegu, który kończy się zeszyciem skóry, w plastikowych otworach rurki tracheostomijnej, które wystają nad skórą umieszcza się tasiemkę. Należy ją zawiązać na szyi, z uwzględnieniem zapasu na palec.

Źródło: Noszczyk W., Chirurgia Repetytorium, Wydanie II uaktualnione, Warszawa 2019, s. 101-103

Przeczytaj także: Jakie objawy świadczą o ostrej gastropatii krwotocznej?

Przeczytaj bezpłatnie pokrewny artykuł w czasopiśmie „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”:

ECMO jako część nowoczesnej intensywnej terapii u pacjentów z niewydolnością oddechową